Kluring - Spricka i överhettartub

En axiell spricka ledde till läckage i en överhettartub efter 30 års drift. Överhettaren har en drifttemperatur av 490 ºC. Materialet är ett låglegerat stål, 13 CrMo 4 4.

Tävlingen är avslutad.

De rätta svaren är:

Vilken är sprickmekanismen?
Rätt svar: D - Plasticering

Vid närmare undersökning av tuben i mikroskop konstaterades kraftig avkolning av materialet och påtaglig korntillväxt. Vad kan man dra för slutsatser från dessa observationer?

Rätt svar: C- Kraftig överhettning av materialet under lång tid

Vilka driftförhållanden kan ha medverkat till sprickbildningen?

Rätt svar: C - Bristfällig cirkulation av ånga i överhettaren