Kluring - Läckage i panntub

En taktub i en ångpanna drabbades av upprepade läckage. Material i tuben är olegerat stål. Vid undersökning av ett tubprov konstaterades att läckagen berodde på rikligt före­kommande tvärsprickor som startat på tubens insida.

Nu ger vi de rätta svaren.
De som svarade rätt har fått biobiljetter per post.

De rätta svaren är:

Vilken är skademekanismen?

       c. Utmattning

2. Vad är det för typ av last som medverkat till sprickbildningen?

       a. Termisk

3. Vilken är den mest bidragande orsaken till sprickbildningen?

       c. Bristfällig vattencirkulation

4. Vad ger bild 3 för information?

       c. Sönderfallet av tubmaterialets mikrostruktur är fullständig

5. Vad kan man dra för slutsatser av informationen i bild 3?

       a. Periodvis har temperaturen i tubväggen varit mycket hög

Bild 1

Bilden visar tvärsprickor som startat på tubens insida.

Bild 2

Bilden visar sprickornas utseende i djupled. Tubens insida i bildens underkant.

Bild 3

Bilden visar utseende hos tubmaterialets mikrostruktur i hög förstoring.