Inspecta donerar pengar till Östersjön

Inspecta har under flera år hjälpt till att skydda Östersjön genom Baltic Sea Action Group (BSAG). Så även i år. Här har vi tagit reda på hur pengar används.

BSAG (Stiftelsen för en levande Östersjö) grundades 2008. Det är en oberoende och icke-vinstdriven organisation som baserar sitt arbete på samarbete med myndigheter och privata företag, säger Anna Kotsalo-Mustonen, en av grundarna till BSAG.

Anna Kotsalo-Mustonen, BSAG
Anna Kotsalo-Mustonen,
BSAG
“Stiftelsen grundades på grund av att tidigare försök inte gav något resultat. Istället för att fokusera på kortsiktiga mål strävar vi efter att forma strukturerna så att inga skadliga metoder förekommer. Ett aktuellt fokusområde är kretsloppet. Vi vill minimera näringsavrinning från lantbruket i Östersjöområdet. Det är mer effektivt att förebygga än att sanera och försöka få bort utsläppen från havet sedan”, påpekar Anna Kotsalo-Mustonen.

Gör det du kan bäst

BSAGs aktiviteter baseras på frivilliga kommittéer från olika slags organisationer.

”Alla bidrar med det de gör bäst och där de kan påverka som mest. Till exempel har Fazer nyligen lovat att introducera en mer miljövänlig jordbrukningsmetod och reducera utsläpp i olika steg i matkedjan.”

Alla länder runt Östersjön har vidtagit konkreta åtgärder. ”Vi har lyckats få många olika intressenter att agera tillsammans, säger Anna Kotsalo-Mustonen.

Från möten till livet på ett lantbruk

BSAG har två gånger organiserat ett toppmöte om Östersjön. Det senaste hölls i St. Petersburg våren 2013. ”Våra framgångar var tydliga i St. Petersburg. Till exempel lovade den ryska premiärministern Medvedev att problemen vid den farliga avfallsplatsen Krasny Bor nu kommer att tas om hand. Det här är en fråga som ingen har kunnat påverka tidigare.”

Mycket arbete sker även på lokal nivå.
”Våra experter besöker lantbruk och diskuterar med lantbrukarna. Tillsammans försöker de hittar vägar som både är miljövänliga och sparar pengar. Det arbetet har lönat sig för alla parter. På BSAG får vi mycket värdefull information om vardagslivet på en bondgård. Det hjälper oss att hitta flaskhalsar som hindrar lantbrukarna att agera på ett mer miljövänligt sätt. Det är viktigt att hitta nya vägar för att uppmuntra lantbrukarna – vi kan inte förutsätta att de ska sluta med sin verksamhet på grund av utsläpp”, säger Anna Kotsalo-Mustonen.

Tillsammans långsiktigt

För BSAG är det bara en permanent förändring som räknas och ingen aktör kan ensam lösa problemen i Östersjön. Insamlade pengar är nyckeln för att driva arbetet vidare.

”Stödet vi får gör det möjligt att få in nya aktörer. En aktör kan ha en ny lösning inom något delområde, som i sin tur kan ha en avgörande effekt på Östersjöns framtid”, säger Anna Kotsalo-Mustonen.

Text: Hanna Harjula
Pictures: Baltic Sea Action Group, Janne Gröring

Sidan skapad: 19 dec 2013