Färre skador ger lägre premie

Skador kostar. I en fastighet kan det handla om summor på tiotusentals kronor, ofta mer. Och ju större skaderisk desto dyrare försäkring. Men med förebyggande arbete kan man få ner både antalet skador och premien.

Få vet hur villkoren är

De flesta av oss ser försäkringen som ett nödvändigt ont och en kostnad vi gärna vill dra ner på. Därför nöjer sig de flesta med att fastigheten är fullvärdesförsäkrad, till en viss premie och en viss självrisk.

Kent Rehnström, Willis
Kent Rehnström,Willis
– Men då har man inte tittat på vad försäkringen innehåller. Vad är det för villkor? Om jag får en vattenskada eller en brand vad händer då? Vad är det för avskrivningsregler? Det är bara premien man ser, säger från försäkringsmäklaren Willis och fortsätter:

– Om man tittar längre och adderar alla självrisker och skador som man har betalt är det ofta som premien är bara 25 procent av den totala riskkostnaden.

Skadeförebyggande program

I stället bör man, enligt Kent Rehnström, gå längre tillbaka och kontrollera vilka skador som man har haft, vilken självrisk som har betalats. Och utifrån detta ta fram ett skadeförebyggande program.

– I en kontroll kan det visa sig att samma skada inträffat flera gånger i en och samma fastighet. Det är ofta de små och återkommande skadorna som så småningom ger upphov till en stor skada.

Han påpekar också att det är betydelsefullt att identifiera hur det förebyggande arbetet ska se ut. Samt vilka risker som är eget risktagande? Vilka självrisker man vill ha? Ska det vara ett basbelopp eller två?

Till det kommer administrationen – egna kostnader och externa arvoden. Samt transferering, det vill säga försäkringskostnaden. Tillsammans blir de den totala riskkostnaden.

Presentera ditt program

– När det är klart är det dags att gå upp till försäkringsbolaget och presentera sin fastighet och sitt skadeförebyggande program. Redan då kan försäkringsbolaget vara villiga att sätta en lägre premie.

– När du sen jobbat bort skadorna kan du presentera dig igen och förklara att du nu vill ha de här fina villkoren med bättre avskrivningsregler, ersättningsregler och så vidare.

Det låter väldigt enkelt. Försäkringsbolagen anses ju som en väldigt hård motpart?

– Ja, men ju bättre du kan presentera ditt fastighetsbestånd, desto bättre pris får du.

– För det handlar inte bara om att köpa en försäkring, utan det handlar om ett risktänk, där köpet av försäkringen är det sista man gör. Och det ska utmynna i en så låg premie som möjligt och så låg kostnad för företaget som möjligt.

Tänk på detta vid köp av fastighetsförsäkring

  • Skaffa kunskap om din egen risksituation – Skriv ner vilka risker som finns.

  • Ta fram och börja arbeta med egna förebyggande åtgärder.

  • Dokumentera arbetet och presentera bolaget mot försäkringsgivarna.

  • Använd ett strategiskt tänkande med fokus på den totala riskkostnaden.

  • Utbilda anställda i företaget.

  • Granska alla leverantörskontrakt utifrån vilket ansvar de har och hur det kan påverka försäkringen. De kan vara allt från dem som klipper gräset till dem som städar trapporna.

  • Ta hjälp vid skaderegleringsarbetet! Till exempel vid en skadeanmälan då det är viktigt att ta reda på vad som står i villkoren och vad du är försäkrad mot.

Av Lena Wreede

 

Sidan skapad: 08 apr 2013