EN 1090-1 säkrar kvaliteten

Tryck & Svets 2013

Den nya standarden EN 1090-1 träder i kraft 1 juli 2014. Standarden ställer krav på att byggstålskomponenter ska CE-märkas. Det innebär förändringar för både tillverkare och leverantörer.

– Initialt får vi högre priser och svårigheter att hitta certifierade leverantörer. Men med tiden säkrar det kvaliteten på våra produkter, säger Peter Mannewald från Siemens.

Peter Mannewald, Siemens
Peter Mannewald, Siemens
– Det är en diger uppgift att tillämpa en ny standard, säger Peter Mannewald från Siemens och berättar om erfarenheterna av att införa en ny standard vid sin tillverkning av gasturbinaggregat.

Även om inte EN 1090-1 är tvingande förrän 1 juli 2014 har Siemens beslutat att införa standarden redan nu. Än finns det inga riktlinjer för standarden vilket Peter Mannewald upplever som frustrerande. Siemens har tagit fram förslag på riktlinjer och skickat på remiss till flera olika Anmälda Organ och tredjepartsföretag. De hoppas på att riktlinjerna kan bli en harmoniserad tolkning.

– Ett exempel där det finns frågetecken är vilka komponenter i en maskininstallation som ska CE-märkas och när det ska ske enligt byggregelverket. Grundkravet är ju dock att under uppförandefasen och vid användandet får det inte ske några olyckor med vår produkt, säger Peter Mannewald.

Siemens har därför gjort tolkningen att de ska CE-märka alla byggprodukter som ska monteras av en lokal entreprenör vid installation av gasturbinaggregaten. För övriga produkter som ingår i gasturbinaggregaten så kräver Siemens att nya standarder, ny teknik och nya säkerhetskrav ska tillämpas.

– På så sätt blir det lätt, vi ska följa de standarder som finns för att upprätthålla kvaliteten på produkten. Men det är en utmaning att få samsyn inom Siemens kring EN 1090-1, både lokalt i Finspång och i koncernen. Alla intressenter behöver kunskap och förståelse för de nya kraven och vad det innebär.

Handelshinder för leverantörer

Peter Mannewald anser att den nya standarden gör det tydligt hur bärande stålkonstruktioner ska tillverkas och konstrueras. Den tydliggör att det är leverantören som måste anlita certifierade tillverkare. Det å andra sidan blir ett handelshinder.

– Det finns väldigt få certifierade leverantörer för de produkter vi behöver till gasturbinaggregaten. Det innebär ett konkurrensproblem och driver upp priserna. De certifierade leverantörerna har fullt upp, säger Peter Mannewald.

EN 1090-1 har sitt ursprung i tysk standard vilket ger leverantörer i Tyskland och i Europa som under många år jobbat med tyska standarder en fördel. Många leverantörer i bland annat Sverige och England har idag svårt att bli certifierande leverantörer.

Varför är EN 1090 ett hinder för många företag?

Peter Mannewald listar ett antal orsaker till varför det är det svårt att hitta kvalificerade leverantörer. En anledning är att det bland leverantörerna finns för kort erfarenhet och teknisk förståelse för den nya standarden. Med EN 1090 ställs helt andra krav på leverantörer och tillverkare. Det finns en oro och ett motstånd för kostnadsökningar och för höga utbildningskostnader. Peter Mannewald menar att många även saknar grundläggande krav enligt EN ISO 3834 och kvalificerade svetsingenjörer.

Standard som hjälper, och stjälper

Peter Mannewalds sammanfattar sina erfarenheter med att den nya standarden både hjälper och stjälper.

– På lång sikt kommer det definitivt att hjälpa. Certifiering är bra för att säkra kvaliteten men samtidigt ser vi att det minskar handelsfriheten.

Fler fördelar med Eurocoden är att CE-märkning sker med produktansvar, det är tydligt detaljerade tekniska krav i EN-standarderna och det blir enklare leverantöresbedömning efter certifiering mot EN 1090. Dessutom tror Peter Mannewald på ökad produktsäkerhet när hela kedjan specificeras.

Nackdelarna som Peter Mannewald ser är att det tar tid att implementera en ny standard och att officiella riktlinjer saknas. För leverantörer utanför Europa innebär den nya standarden ett tekniskt handelshinder.


Säkrar kvaliteten

– Initialt kommer vi få ett högre produktpris. Men vi kommer att få en högre standard på våra produkter. Just nu pågår en prisjakt i Europa för att få ner kostnaden. Med den här standarden säkrar vi kvaliteten och det kommer att ge en balans mot produktkostnaderna.

– Det kanske kommer ta tid men Eurocode och EN 1090-1 kommer att stärka våra produkter, säger Peter Mannewald.

 

Sidan skapad: 03 maj 2013