Driftanalysmetod ger bättre driftekonomi inom papper- och massaindustrin

En anläggning som står still är inte ett alternativ. Men även när driften går för fullt kan onödiga pengar rinna iväg på grund av störningar i produktionen. Björn Lundgren, Senior Consultant vid Inspecta Technology, har stor erfarenhet av att analysera och identifiera produktionsbegränsningar och produktionsbortfall inom papper- och massaindustrin.

Björn Lundgren, Inspecta
Björn Lundgren, Inspecta

– Med en optimerad drift minskar du risken för driftbortfall, du kan minska underhållskostnaden och du har också möjlighet att öka produktionen utan att behöva investera i ny utrustning, säger Björn Lundgren.

Inspecta Technology´s driftanalys går på djupet och granskar alla driftparatmetrar och kontrollerar avvikelsefrekvenser. Björn Lundgren menar att avvikelser i driftparametrarna ofelbart leder till problem.

– Frågan är bara hur stora problem det blir och hur mycket det kostar.

Definierad metod

Inspecta Technology´s driftanalys innebär en statusbedömning av driftparametrar efter en definierad modell som identifierar störningar eller flaskhalsar i driften. Anläggningsägaren får på så sätt en utomståendes bild av vilka störningar som finns i driften och information om vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva att genomföra. Genom att arbeta systematiskt efter Inspecta Technology´s modell finns stora möjligheter att förbättra produktionsekonomin eller öka produktionen i anläggningar som driftas i sitt högsta kapacitetsområde eller anläggningar med driftproblem.


 Resultat av ett lyckat optimeringscase med hjälp av Inspecta Technology´s modell för driftanalys.

Minskar underhållskostnader

– Min roll är att genomföra driftanalysen och ta bort alla störningar. Det gäller att ta bort orsaken till problemen. Det är annars lätt att anpassa andra processer, arbetssätt eller underhåll efter störningen men det löser ingenting. Först när störningen är borta kan du med god driftekonomi också öka produktionen och minska underhållskostnaderna, säger Björn Lundgren.

Vid en jämn drift där anläggningen håller sig inom driftfönstret, med de rätta produktions- och kvalitetsparametrarna, minskar också risken för igensättningsproblem, produktionsbegränsningar, avbrott och haverier. 

– Vid ett haveri gör vi utredningar av själva materialet men vi kan även hjälpa till med att undersöka driften på processutrustningen för att gå till botten med orsaken till haveriet. Genom en driftanalys kan vi ge råd om driften bör ändras för att undvika framtida olyckor och för att säkerställa god produktionsekonomi och minskade underhållskostnader, säger Björn Lundgren.

– Efter ett utfört revisionsstopp med tillhörande inspektioner har vi en tydlig bild över materialens kondition. Utifrån skadebilden kan vi sedan göra driftanalyser där de bäst behövs.

Metoden ger förutsättningar att kunna minska underhållskostnaderna och öka produktionen med en god driftekonomi.

 

 

 

Av: Helén Kim

 

Sidan skapad: 29 maj 2013