3 av 4 olyckor inträffar aldrig om du är proaktiv

En stor del av livet tillbringar vi inomhus, i en fastighet. Hemma, på jobbet, i fabriken, på sjukhuset, i skolan, i konserthuset, på biografen, i idrottshallen eller på dagis.

Walter Cederholm, Inspecta
Walter Cederholm, Inspecta
Att vi då har god ventilation, att vi vet att brandlarm och sprinkler fungerar när det gäller, att taket håller för snömängder, att hissen är säker att åka i och att huset är energisnålt är några aspekter som är viktiga. Våra fastigheter ska vara säkra ur alla perspektiv.

Därför kommer vi kraftigt att utöka våra tjänster mot fastighetsbranschen.
 

Nu erbjuder vi hjälp inom fyra områden:

  • Bastjänster – Besiktningar inom lyft, tryck, OVK, el, brandlarm och sprinkler. Dessa besiktningar är myndighetskrav och kräver en ackreditering eller certifiering för att utföra. Vi kommer även att erbjuda statuskontroll av den tekniska livslängden på dina objekt. Vi kommer att utveckla och effektivisera bastjänsterna efter nya krav som till exempel tillgänglighetsfrågor och lekplatsbesiktningar.

  • Green Building – Miljöcertifiering av din byggnad från ett energiperspektiv för att effektivisera energianvändningen i lokalen.  Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

  • IPM – Independent Project Monitoring – Vid större investeringsprojekt krävs en oberoende part som granskar projektets alla delar för att se till att målen uppfylls. Det säkerställer att projektet håller sig inom kostnadsramar och tidsplaner och når sina mål. Det är en självklarhet vid stora investeringar.

  • Specialisttjänster – Statusbesiktningar enligt AFF och BSAB av alla byggnadens delar och installationer som exempelvis tak, VA och fasad. Det ger dig en helhetsbild av din fastighet och ett underlag för livstidsplanering av underhåll. Vi hjälper dig även med riskanalyser, energideklarationer, inneklimatkontroll och miljöinventering av skadliga ämnen i byggnader. Dessutom kan vi hjälpa dig att arbeta proaktivt med säkerhetsfrågor i och kring din fastighet som vattenläckor, inbrott, våld och brand för att minska risken att något inträffar och även ge möjlighet att sänka din försäkringspremie.

Vi vet att 3 av 4 olyckor eller skador aldrig inträffar om du i tid kan åtgärda brister. Det blir en säkrare miljö för de som vistas i fastigheten och på köpet får du en lägre försäkringspremie.

Vi hjälper dig att skapa lönsamma, energieffektiva, säkra, friska och trivsamma lokaler, byggnader och anläggningar.

Walter Cederholm
Affärsutvecklingschef Real Estate, Inspecta

Sidan skapad: 13 mar 2013