150 ingenjörer är kunskapsbank

Med hösten kommer underhållsstoppen. Under några få veckor ska hela anläggningar kontrolleras och flera underhållsinsatser genomföras. Stora delar av process-, kraft- och skogsindustrin har underhållsstopp under samma period. Det kräver stora insatser från kontrollföretag. Under september jobbade 150 personer från Inspecta på underhållsstoppen.

– September är den mest stoppintensiva månaden. Då har vi full bemanning ute på anläggningarna och lånar även in kollegor från både Inspecta i Finland och Lettland för att kunna möta behoven, säger Mats Bergman, chef för projektenheten vid Inspecta.

I år har Preem i Lysekil sitt stora revisionsstopp då inspektioner och underhåll av processanläggningen genomförs under fyra veckor. Inspecta står för tredjepartsbesiktningar och delar av provning av all tryckbärande utrustning och bemannar med 40 personer.

Samtidigt pågår projekt PLEX på OKG i Oskarshamn och de årliga underhållsstoppen på Billerud Skärblacka och SCA Munksund med stora pannombyggnader. Det kräver stora resurser av erfarna besiktnings- och provningsingenjörer.

Mattias Falk, chef för besiktning och provning i Norrköping, leder Inspectas insats vid underhållsstoppet på Billerud Skärblacka.

Mattias Falk, Inspecta
Mattias Falk
– I år pågår flera projekt parallellt under stoppet. Förutom den årliga kontrollen av anläggningen sker också ombyggnad och effekthöjning av sodapannan. Inspecta utför både oförstörande provning och montagekontroll i det projektet, säger Mattias Falk som tillsammans med 20 medarbetare arbetar intensivt under stoppet.

Samlad kunskap

Den erfarenhet och kunskap som Inspectas ingenjörer skaffar sig genom att kontrollera många olika anläggningar och industrier är stor.

Mats Bergman, Inspecta
Mats Bergman

– Vi har en samlad kunskap från olika industrier. Därför vill vi gärna vara involverade redan tidigt i planeringsstadiet av stoppet för att dela med oss av best practice, säger Mats Bergman och fortsätter:

– Diskutera gärna med oss vilka åtgärder ni planerar att göra under stoppet. Vi har många erfarenheter från andra stopp och anläggningar som kan komma till stor nytta.

 

 

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 08 okt 2013