Svetskluring

Bilderna visar fyra klassiska haverier från olika tidsepoker.

Tre av dem startade vid svetsar. Vilket haveri är inte svetsrelaterat?

Tävlingen är avslutad.

T2-Tanker, 40-tal

T2-Tanker, 40-tal

Alexander Kielland, 80-tal (före haveriet)
Alexander Kielland, 80-tal (före haveriet)
MD 80, Gottröra, 90-tal
MD 80, Gottröra, 90-tal
Thomsson-reaktorn, 60-tal
Thomsson-reaktorn, 60-tal