Spricka i kokare krävde snabb insats

SCA Östrands personal upptäckte vid en rutinundersökning en spricka på kokaren. Produktionen vid massafabriken var tvungen att stoppas. Ett snabbt beslut togs att tidigarelägga ett planerat underhållsstopp med sju veckor. På tre dagar bemannade Inspecta med besiktnings- och provningsingenjörer. En vecka senare var produktionen igång.


SCA Östrand
Bild:
www.sca.com

Driftstopp i en massafabrik innebär stora kostnader. Att låta produktionen stå still i en månad i väntan på det planerade underhållsstoppet var inget alternativ för SCA Östrand.

Ett stopp är en stor apparat som kräver månader av planering och förberedelser. En mängd olika entreprenörer och leverantörer ska involveras och olika delprojekt är beroende av varandra för att kunna hålla tidsplanen. Trots utmaningarna lyckades alla inblandade parter att leverera.

25 man med tre dagars varsel

När beslutet togs att tidigarelägga underhållsstoppet var Inspecta redan på plats för att undersöka sprickan på kokaren.

– Vi fick besked om att stoppet skulle dra igång redan om tre dagar och gjorde då allt vi kunde för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi planerade om arbeten, avbröt semestrar och med personal från Sundsvall och Luleå lyckades vi bemanna vårt team med 15 besiktnings- och 10 provningsingenjörer, säger Kjell Bergqvist, Inspecta anläggningsansvarige på Östrand.

Under stoppet utförde Inspecta all återkommande besiktning av tryckkärl, rörledningar och cisterner, vilket var planerat sedan tidigare. Dessutom tillkom kontroll och besiktning av den havererade kokaren.

Erfarna medarbetare

Det team av besiktnings- och provningsingenjörer som arbetade under stoppet var erfaren personal och många av dem hade anläggningskännedom av SCA Östrand sedan tidigare.

– Det har givetvis sina fördelar, speciellt under sådana här förutsättningar när alla behöver veta vad som ska göras, snabbt kunna ta beslut och veta vad som krävs, säger Kajsa Olsson, distriktschef, Inspecta.

Underhållsstoppet avlöpte bra och genomfördes som planerat. Kokaren reparerades och produktionen kom igång drygt en vecka efter att sprickan hittats.

Sidan skapad: 17 okt 2012