Projektriskhantering lämnar mindre åt slumpen

Att byta ut både sodapanna, turbin och generator är inget du gör i en handvändning.
Det årliga underhållsstoppet vid Iggesunds pappersbruk blev avgörande i förberedelsearbetet för installation av en ny sodapanna. Ett komplext och kritiskt viktigt underhållsstopp ställde krav utöver det vanliga. En strukturerad projektriskhantering blev därför nödvändig.

Iggesunds bruk investerar i en ny sodapanna, turbin och generator. Kritiska installationer, anslutningar och förberedelser var tvunget att göras vid underhållstoppet.  Lennart Wanberg, Iggesunds projektledare för den nya sodapannan, beslöt att ta det säkra före det osäkra och ta hjälp av experter inom projektriskhantering.


Lennart Wanberg, projektledare, Iggesund

– Vi behövde identifiera alla potentiella risker. Vi har alltid två fokus i våra projekt; att det ska vara lyckat rent tekniskt och att det inte ska ske några tillbud eller olyckor, säger Lennart Wanberg, projektledare vid Iggesund.

Iggesund anlitade Inspecta för en teknisk riskanalys och kopplade sedan in riskingenjörerna Susanne Roos och Lisa Larsson för projektriskhantering av underhållsstoppet. Arbetet skedde i samarbete med Iggesunds projektgrupp, som bestod av 30 personer från både underhåll, projektledning och produktion.

Djävulens advokat

En projektriskanalys omfattar identifiering, skattning av sannolikheter och konsekvenser, åtgärder och uppföljning. Enkelt kan det förklaras som ”Vad kan sätta käppar i hjulet för oss och hur hanterar vi det?”. Lisa Larsson och Susanne Roos diskuterade tillsammans med Iggesunds projektgrupp deras tidsplaner, rutiner och arbetssätt.

– Det är projektgruppen som har den viktiga kompetensen.  Vi som utomstående stöttar genom frågor som ”Hur vet du det? Vad händer om…? Hur kan du vara helt säker? ”säger Lisa Larsson, Inspecta.

Lisa Larsson, riskingenjör, Inspecta

– Ibland känner vi oss om djävulens advokat, vi ifrågasätter allt. Det kan upplevas tufft men samtidigt vet vi att det uppskattas. Tack vare ifrågasättandet undviker vi hemmablindhet. Det tydliggör, strukturerar och prioriterar också riskerna, säger Susanne Roos, Inspecta.

Att på ett kritiskt sätt diskutera invanda processer och rutiner är en utmaning för alla. Det kräver både engagemang och ett förtroende för processen att våga ifrågasätta sin verksamhet och planering.

- ”Det brukar ju gå bra”, ”så har vi alltid gjort” och ”det ska ju fungera” är lätt att tänka i stressade situationer. Med projektriskhantering blir du tvingad att ifrågasätta dina rutiner. Bara för att något ska fungera gör det ju inte alltid det. Tyvärr är inte heller sannolikheten lägre att något inträffar, bara för att det inte får hända, säger Lisa Larsson.

Lösningar för att det ska gå bra 
                       

Projektriskhantering hjälper till med att hitta lösningar och öka förutsättningarna för att allt ska gå som planerat. Vissa händelser kräver en djupare analys på detaljnivå medan andra räcker att analysera mer övergripande. Hur djupt projektriskanalysen går i detaljer beror på vilken grad av komplexitet och allvar riskerna bedöms ha.

Lisa Larsson ger exempel på vilka frågor det kan handla om att få kontroll på:

  • Finns skyddsutrustning för arbetet under golvet vid indunstningen?
  • Behöver akutgruppen utökas?
  • Hur säkerställer vi att markeringen finns kvar efter avisolering?
  • Behövs särskild nyckel till verkstaden under nattarbete?
  • Har vi tillräcklig dialog med entreprenören som ska göra svetsarbeten i titan?
  • Kan vi säkerställa brandsläckning när det inte finns vatten i systemen, behövs kontakt med räddningstjänst?
  • Finns det tillräckligt med gångvägar på området eller kommer de att blockeras av transporter?

– En strukturerad och väl genomförd projektriskanalys lämnar mindre åt slumpen. Det handlar både om att minska riskerna och att vara väl förberedd.  Om det trots allt inträffar något har vi en plan för hur det ska hanteras, säger Lennart Wanberg.

Efter stoppet väntar fler utmaningar

Iggesunds stora underhållsstopp gick bra, trots sin omfattning och komplexitet.


Foto: Holmen, Fotograf: Rolf Andersson, Bildbolaget
De nödvändiga installationerna och förberedelsearbetena inför den nya sodapannan blev gjorda. Nu återstår komplicerade moment som installationer av komponenter, uppstart och provdrift. Lennart Wanberg ser behov av Inspectas hjälp även i fortsättningen.

– Vi behöver stöd från en utomstående part för att få grepp om de tekniska bitarna, riskbedömning och projektriskhantering, säger Lennart Wanberg.

– Visst är det svårt att exakt mäta resultatet av projektriskhantering men jag vill inte ta reda på det den hårda vägen genom att strunta i att göra det, säger Lennart Wanberg som planerar att ha den nya sodapannan i drift i juni 2012.


Av: Helén Kim

Sidan skapad: 08 mar 2012