Processindustrin till skolbänken

Utbildning i de lagar och regler som gäller inom processindustrins drifts- och underhållssektor är av högsta prioritet nu när kompetensen går i pension.

En stor del av den svenska processindustrin byggdes upp under 1950-, 1960- och 1970-talen. De underhållstekniker och annan personal som hittills svarat för kompetens i fråga om lagar och direktiv håller på att gå i pension.


Gunnar Thoresson, Inspecta

– Utbildningsbehovet bara växer och växer. Vi får allt fler förfrågningar – industrin har insett att detta inte är något statiskt. Somliga anläggningar har pensionsavgångar som innebär bortfall av kompetens och erfarenhet.

För att säkerställa processäkerheten måste industrin vara alert och fylla på med kunskap. Det säger Gunnar Thoresson, Key Account Manager hos Inspecta. Han är företagets kontaktperson till raffinaderier och till klustret av petrokemiföretag i Stenungsund.

Han tillträdde sin post för bara drygt ett år sedan, och var alldeles nytillträdd när Ineos tvingades stänga ned hela verksamheten på grund av en utdömd, trycksatt tank (se artikel i Kemivärlden 7-8 2011).

– Den och andra händelser har varit en lärdom för hela industrin, säger han. Vi har lagt ned mycket kraft på detta under senare tid, och erbjuder nu kundanpassade utbildningar, eftersom vi ser att behoven är så stora.

– Vi har en bättre dialog än tidigare, och vi har ändrat på en del av våra arbetssätt. En betydelsefull sak efteråt var ett stort utbildningsprogram runt regelverket – som vi tog fram, och som bland annat Ineos genomgick. Det var en av de viktigaste identifierade åtgärderna som genomfördes enligt de gemensamma slutsatser vi och Ineos drog. Nu talar vi samma språk.

Inspecta Sweden AB har sina rötter i gamla SA – Statens Anläggningsprovning, som privatiserades under 1990-talet och fick namnet SAQ Kontroll. Detta företag köptes av Den Norske Veritas, som efter bara något år sålde vidare till finska Inspecta, som har sina rötter i den finska motsvarigheten till svenska SA.

Bolaget är helt och hållet ett kontrollföretag, med uppgiften att som tredje part granska kundernas anläggningar och avgöra om de stämmer överens med svenska och europeiska lagar och regler.

– Utförandet av åtgärder sköts antingen av företagens egna underhållsavdelningar ute på industrierna eller av inhyrda firmor, säger Gunnar Thoresson. Somliga har outsourcat underhållet. Men ansvaret ligger alltid, i alla lägen, på anläggningsägaren.

– Vårt huvudområde är att granska tryckoch lyftanordningar. Det innebär att det är Arbetsmiljöverkets författningssamling – de orangea böckerna som finns ute på alla anläggningar – som styr över våra inspektioner. Tillsammans med brukaren identifierar vi problemen; därefter får brukaren se till att åtgärder genomförs. Därnäst granskar vi om åtgärden är genomförd på rätt sätt.

För Inspecta är det bråda tider nu, eftersom många företag insett vikten av att höja kompetensen inom arbetsmiljöområdet.

– Vi arbetar hela tiden med att ta fram utbildningar till processindustrierna, säger Gunnar Thoresson. Det är utbildningar som på ett hyggligt lättbegripligt sätt förmedlar kunskap om hur regelverken fungerar.

Bestämmelserna i sig själva är juridik, och inte alltid lätta att tolka. Det gäller att förstå och använda vad som står där – inte bara för dem som ska vara experter på industrierna, utan även för beslutsfattare på olika nivåer. De behöver inte kunna alla detaljer, men de måste veta att det finns ett regelverk, och att det är något som de måste förhålla sig till.

Förutom arbetsmiljön finns andra områden som också är rättsligt reglerade – bland annat miljöpåverkan och brandtillsyn, som Naturvårdsverket respektive brandmyndigheterna håller i.

Av: Kalle Lötberg
Artiklen skriven för och publicerad i Kemivärlden

Sidan skapad: 13 jun 2012