Oväntat läckage i ångledningen

Efter fem års drift inträffade flera läckage nära svetsen i en spiralsvetsad ledning för lågtrycksånga, 3 bar /200ºC. Ångledningen är tillverkad i olegerat stål.

Vid undersökning av ett provstycke konstaterades att sprickorna löper ca 5 mm från svetsen på dess båda sidorna.

I djupled är sprickorna tämligen raka och saknar stora förgreningar. Samtliga sprickor har startat från insidan.

Vid undersökning i mikroskop konstaterades interkristallin spricktillväxt.

Besvara följande frågor baserat på information och bilder:

Vilken sprickmekanism orsakade brotten? 
Vilken är den mest sannolika miljöfaktorn som medverkat till sprickbildningen?
  
Vilken är den mest sannolika materialfaktorn som medverkat till sprickbildningen?
  
Vems är felet?