Nya regler för brandfarlig vätska i cisterner och rörledningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en ny föreskrift om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor; MSBFS 2011:8. Föreskriften innebär en annan volymindelning av rörledningarna och cisternerna. Mikael Rehn och Claes Lindqvist, tekniska experter från Inspecta, ger råd kring vad du ska tänka på.

Föreskriften reglerar kontrollen av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Den nya föreskriften är mer anpassad till europeiska standarder och harmoniserar i vissa avseenden med Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilket är en modernisering.

Ändrade volymindelningar

Den nya föreskriften innebär ändrade volymgränser för vilka objekt som ska besiktigas årligen. För cisternerna gäller att begreppet ”öppen cistern” försvinner och att trycket ovanför vätskeytan i cisternen högst får uppgå till 0,5 bar.

– Det innebär skärpta krav och att vissa objekt som tidigare inte omfattades av en årlig besiktning nu ska tas med, säger Mikael Rehn, Inspecta.

Även svetsning av cisterner och rörledningar kommer att regleras hårdare. Föreskriften pekar nu tydligare på Arbetsmiljöverkets föreskrift om hur svetsning ska utföras. Cisterner som är större än 1 m3 och rörledningar större än DN 50 får endast svetsas av personal som är certifierad för svetsning enligt AFS 2005:2.

– Tidigare var den gränsen 5 m3, så den nya föreskriften innebär i praktiken att så fort du ska svetsa måste du ta hänsyn till AFS 2005:2., säger Claes Lindqvist, Inspecta.

En lättnad för anläggningsägarna blir det reparationsår som nu införs. Om en mindre anmärkning upptäcks vid den årliga besiktningen kan anläggningen få reparera det under kommande år, ett sk reparationsår.

Råd om att inventera ledningarna

– Då måtten för vilka objekt som ska omfattas av den årliga besiktningen ändras är ett råd är att göra en inventering av befintliga ledningar i anläggningen. Ta reda på vilka av rörledningarna som har en större diameter än DN 50 så att du vet vad som ska besiktigas, säger Mikael Rehn.

Mikael Rehn, Inspecta
Mikael Rehn, Inspecta

MSBFS 2011:8 gäller från den 1 juli 2012 och ersätter Sprängämnesinspektionens både föreskrifter SÄIFS 1997:9 och SÄIFS 2000:7. Fram till 1 juli 2012 kan du välja om vill använda dig av de gamla föreskrifterna eller börja tillämpa den nya.

 

Av: Helén Kim

.

Sidan skapad: 13 jun 2012