Lös skruvbrottet

En ventil i en ledning för kokvätska till en massakokare innehöll ett flänsförband som hade läckt under en längre tid. Trots upprepade försök gick flänsförbandet inte att få tätt.

De rätta svaren i tävlingen är:

Fråga nr 1

Svar: C.Spänningskorrosion

Fråga nr 2

Svar: D.

Fråga 3

Svar: Läckaget i flänsförbandet är den grundläggande orsaken. Om det inte läcker ut korrosivt media får man inga skador oavsett material i skruvarna.

 

Grattis Bertil Mårtensson och Mats Dalquist!
Biobiljetter kommer med posten.