Lös problemet med axeltappen

Ett brott har inträffat i axeltappen till en vals i en pappersmaskin.
Kan du lista ut varför?

Brottet kan ha orsakats av: 
Vilken typ av last har orsakat brottet?
  
Var har brottet startat?
  
Vilken är tillväxtriktningen?
  
Var har den sista delen av brottet inträffat?