Lös brottet på axeltappen

Ett brott har inträffat i axeltappen till en vals i en pappersmaskin.
Kan du lista ut varför?

Tävlingen är avslutad. De rätta svaren på frågorna är markerade nedan.

De första rätta svaren får en biobiljett, Grattis!

1. Vilken är sprickmekanismen?   

A. Krypning
B. Utmattning
C. Sprödbrott

2. Vilken typ av last har orsakat brottet?  

A. Roterande böjning
B. Kraftigt slag
C. Statiskt hög last vid hög temperatur

3. Var har brottet startat?

A. Många startpunkter längs hela periferin
B. Nära centrum vid en inre materialdefekt
C. Nära ytan vid en punkt

4. Vilken är tillväxtriktningen?

A. I tangentiell riktning, vilket lett till den spiralformade brottkaraktären
B. Från centrum mot ytan
C. Från ytan mot centrum

5. Var har den sista delen av brottet inträffat?

A. Vid ytan i form av radiella avsatser
B. Nära centrum - skrovlig yta
C. Bakom själva brottet (syns inte på bilden)

Sidan skapad: 08 mar 2012