Kundpanel hjälper oss att bli bättre

I våras genomförde Inspecta en kundundersökning. 1300 personer svarade på enkäten. Av dem ville 108 ingå i vår Kundpanel. Undersökningen visar att Inspectas kunder rankar vår service- och kvalitetsnivå högt. Dessutom får Inspectas medarbetare höga betyg i sin kontakt med kunderna.

Hela 79 % av de 108 personerna i Kundpanelen har varit våra kunder i 10 år eller längre. Kundundersökningen visade att de som kan tänka sig att rekommendera Inspecta tycker 70 % att de får bra hjälp av sin kontaktperson hos Inspecta. Många upplever också att de har stor nytta av Inspectas tjänster och att Inspecta levererar högkvalitativa tjänster. Den personliga kontakten med Inspectas besiktnings- och provningsingenjörer får också mycket bra betyg i enkäten.

Vi vill dela med oss av vår kunskap

Vi bad kunderna att betygsätta hur väl vi lever upp till våra värderingar Respekt, Delad kunskap, Kundförståelse och Kontinuerlig utveckling. Betygsskalan var 1-5, där fem gav högst betyg. Respekt gav ett betyg över 4, Kundförståelse betyget 4, medan förmågan att Dela kunskap och driva en Kontinuerlig utveckling gav ett betyg under fyra.

Vi har därför valt att fortsätta arbetet kring hur Inspecta delar kunskap. Under hösten rådfrågar vi Kundpanelen för att bli bättre på att dela med oss av vår expertkunskap till våra kunder.

Nu vill vi gärna ha fler medlemmar i vår Kundpanel. Hör av dig om du vill vara med och hjälpa oss att bli ännu bättre.
Maila till kundpanelen@inspecta.com

 

Sidan skapad: 10 okt 2012