Jubileum visade på ständig utveckling av pappers- och massabranschen

Två dagars skogseminarium hinner rymma mycket. Året jubileumsseminarium handlade både om storbranden vid Södra Cell Mönsterås, cisternsäkerhet, utvecklingen av sodapannor och stora massafabriker, fördelarna med projektriskhantering och som alltid rapporter från bruken om skador och korrosion.

Hur säkra är cisternerna?

I augusti 2011 inträffade en tragisk olycka vid ett svenskt bruk där en person föll igenom ett tak på en mesacistern. Vid Stora Ensos bruk i Skoghall ställdes frågan ”Skulle det kunna hända här också?” Jens Sjödin, Skoghalls bruk berättar om den väckarklocka olyckan blev och som startade ett internt granskningsarbete.

Branden på Södra Cell

Det brann på Södra Cell i Mönsterås i augusti. Tio brandtjänster, fem helikoptrar och hemvärn kämpade för att släcka den omfattande branden. Thomas Håkansson och Håkan Olsson från Södra Cell berättar. – De gamla bandgångarna hade golvplankor i trä, det fanns inte sprinklers överallt och ställen där damm och spån kunde samlas, säger Thomas Håkansson och berättar om förbättringarna med de nya bandgångarna.

– Nu är det sprinklers i alla bandgångar, stående kabelstegar för att undvika spån och dammsamlingar, fasadplåten ligger på insidan av fackverken för att underlätta städning, golvplankor är av aluminium och brandgiljotiner ger helt täta områden.

Att få igång driften på tre veckor är något av en bedrift. Södra Cell lyckades ta sig från chock och kris till effektivt arbete.

– När vi konstaterat att ingen var skadad och vi kom igång med arbetet blev det till slut en positiv upplevelse med ett fantastiskt samarbete, säger Håkan Olsson och Thomas Håkansson.

Projektriskhantering lämnar mindre åt slumpen


Ebba Lindgren, Inspecta
Iggesunds bruk tog hjälp av Inspecta när de insåg att deras årliga underhållsstopp även skulle få en avgörande roll för installationen av sodapannan, turbinen och generator. Ebba Lindgren, teknisk konsult från Inspecta, berättade om fördelarna med projektriskhantering.

 – Vid ett underhållstopp vill vi till varje pris undvika förseningar och med projektriskhantering lämnar du mindre åt slumpen, säger Ebba Lindgren.

En projektriskhantering identifierar riskerna och bedömer sannolikhet och konsekvens. För de högst prioriterade vidtas viktiga riskreducerande åtgärder.

– Förutom de rent ekonomiska vinsterna en projektriskhantering ger, får du även en trygghet i projektet att känna till riskerna och ha kontroll över dem, säger Ebba Lindgren.

Stor teknikutveckling

Utvecklingen har tagit stora kliv framåt och massafabrikerna har växt i både kapacitet och storlek. Sodapannor på 5000 ton är idag verklighet.

Ombyggnader

Både Smurfit Kappa, Östrand och Metso Power delade med sig av erfarenheter från ombyggnader. Malin Skytte, Smurfit Kappa, berättade om renoveringen av sodapannan. Målet var att få tillbaka tillgängligheten på 99 %, öka livslängden på sodapannan med 15 år, med potential för kapacitetsökning och öka elgenerering.

 – 900 ton skrot lyftes ur pannan och 1400 ton material monterades in. Vi har lärt oss vikten av bättre uppföljning av montage- och städstidsplan, säger Malin Skytte.

Hans Wänglund från SCA Graphic Sundsvall berättade om Östrands nya biobränsleeldade mesaugn som ingår i det större miljöprojektet BioLoop.

Syftet med BioLoop är att skapa en starkare miljöprofil och minska oljeförbrukningen med 17400 m3/år och Co2 utsläppen med över 80 %. 
 
Hans Wänglund, SCA Graphic Sundsvall

 


Kjell Ljungqvist, Metso Paper Sweden AB
Kjell Ljungqvist, Metso Paper Sweden AB gav råd om att bygga om kokeriet för nå lägre drift- och underhållskostnader, förbättrad massakvalitet, högre tillgänglighet och förbättrad energieffektivitet.

Årets skogseminarium visade på en bransch i ständig utveckling och med vilja till nytänkande som drivkraft.

 

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 18 apr 2012