Höga krav höjer kvaliteten

Har du bra kontroll över ditt företags processer för kvalitetssäkring, miljöarbete, arbetsmiljö, säljprocess, utbildning och leveransprocess? Svarar du ja, är det bara att gratulera. Hur ser det ut för dina leverantörer? Har de lika bra kontroll på sina processer? Idag har det blivit allt vanligare att även mindre företag arbetar aktivt med sina processer, bland annat genom certifiering av kvalitetsledningssystem.


Jimmy Nilsson, Inspecta
Om du har en bra insikt i din verksamhet vet du också var de svaga länkarna finns och vad du kan göra för att höja kvaliteten ännu mer. Det är det en certifiering av ledningssystem går ut på. Att göra en revision som ger både en rejäl genomlysning av företagets alla processer och ge insikt i hur verksamheten fungerar.

Kraven på våra företagsledningar har ökat med åren. Ett företags ledningssystem är då ett utmärkt verktyg för att ha kontroll på verksamhetens processer och att säkerställa att arbetet sker med kvalitet. En revision av ledningssystem ger inblick och genomlysning av företagets processer och underlag för förbättring.

Inköpare har idag lärt sig att ställa hårdare och högre krav. Det är bra. När köparen kan relatera till rätt standard kan båda parter vara lugna med att produkten håller en god kvalitet. Köparna vill ha en bättre kontroll på producenten och bättre kvalitetskontroll. Med hjälp av produkt- och personcertifieringar får vi det.

Vi ska inte vara rädda för höga krav. Svensk industri kan matcha kraven hur arbeten ska utföras och hur produkterna ska uppfylla alla krav. Viljan att certifiera sina produkter, sitt miljöarbete, sin personal och sitt ledningssystem visar både företagets ambition att höja ribban för sin verksamhet samtidigt som det är en kvalitetsstämpel.

Så när du har kvalitetssäkrat dina egna processer, ställ då frågan till dina leverantörer: ”Har du koll på dina processer för kvalitet?”

Jimmy Nisson
System Certification Manager

 

Sidan skapad: 13 jun 2012