Helhetsgrepp av fastigheten ger överblick

En fastighetsägare ska hålla reda på mycket. Det gäller att ha koll på hissens säkerhet, ventilationssystemet, sprinkler– och larmsystemet, radonhalter, elinstallationer och energiåtgång. Det är mycket för vem som helst att ansvara för. Och där kan Inspecta hjälpa till.

– Vi hjälper fastighetsägarna att ta ett helhetsgrepp om fastigheten. För fastighetsägare med många fastigheter blir det enklare med en leverantör av alla de här tjänsterna, säger Roger Engstrand, Regionchef, Inspecta.

Klövern ser fördelar med en leverantör

Fastighetsbolaget Klövern har ingått ett ramavtal med Inspecta. Ramavtalet omfattar brandsäkerhetsrelaterade tjänster, energideklarationer, OVK, elbesiktning, tryckbesiktning, lyftbesiktning och oförstörande provning. Med cirka 380 fastigheter ger en leverantör av samtliga besiktningar en överblick och kontroll av kvalitet och status.

Thomas Blomlöf, miljöchef vid Klövern, ser fler fördelar med att anlita Inspecta. Bland annat är det ett sätt att följa Klöverns motto att ”Var dag underlätta kundens vardag”.

- Med det här ramavtalet vill jag underlätta för vår egen personal att köpa bra tjänster oavsett var vi har våra fastigheter i Sverige. Därmed kan vår personal fokusera på våra kunder.

Det finns en stor efterfrågan hos fastighetsägarna på marknaden att anlita en leverantör för alla tjänster de behöver för att ha kontroll på säkerheten i sina fastigheter. För att matcha kundernas krav och behov rekryterar Inspecta just nu stort inom Real Estate över hela landet.

Fastighetstjänster ger kontroll

Inspecta tar ett helhetsgrepp av de besiktningar som krävs i en fastighet. Besiktningar som säkerställer fastighetens status, säkerhet och kvalitet. Bland annat är det besiktning av ventilationssystem, sprinkler– och brandlarmsystem, radonhalter, elinstallationer och energiåtgång samt hiss- och tryckbesiktningar.

Fastighetsägaren får också tillgång till systemet Q3web där alla besiktningsprotokoll och resultat finns. Det ger en tydlig överblick av statusen av fastighetsbeståndet. Thomas Blomlöf på Klövern ser också miljöaspekten som en fördel med Q3web.

– Att personalen använder Q3Web och därmed minskar på pappersanvändningen ser jag som miljöchef mycket positivt på, säger Thomas Blomlöf, Klövern.

Oberoende tredjepart

Walter Cederholm, Affärsutvecklingssansvarig inom Real Estate, Inspecta, poängterar att Inspecta är ett tredjepartsorgan.

– Vi utför vare sig service eller underhåll av objekten. Det innebär att vi är helt opartiska i vår bedömning vilket ger en trygghet för fastighetsägaren, säger Walter Cederholm, Inspecta.

 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 17 dec 2012