Explosionsriskhantering vid Bergslagens Destilleri

En gnista. Det är allt som behövs för att antända en explosiv miljö. En gnista från en elektrisk maskin kan få ångorna från destillerad sprit att explodera. En gnista från en mobiltelefon kan få ett moln av damm att antändas och leda till explosion. Med kunskap och gediget ATEX-arbete undviker Bergslagens Destilleri den faran.

Ett destilleri innebär flera olika riskmiljöer. Med torr sädeshantering finns det risk för dammexplosion och en destilleringsprocess innebär risk med etanol som brandfarlig vara.

Just nu etablerar sig Bergslagens Destilleri i Nora och bygger om en 100 år gammal kulturmärkt byggnad för sin verksamhet. Destilleriet har arbetat med Lagen om brandfarlig vara och föreskriften om Arbete i Explosionsfarlig miljö.
Wolfgang Hess, Distillery Manager, Head of Production vid Bergsalens Destilleri, berättar om ett omfattande arbete för att minimera riskerna och för att de gamla lokalerna ska leva upp till dagens säkerhetskrav.

Brandskyddet är viktigt

Olle Filén, sakkunnig brandingenjör från Brandtekniskt Center har hjälpt Bergslagens Destilleri med brandskyddsdokumentation där brandskyddet i lokalen specificeras. Kvalitetsgranskare och bollplank i projektet har varit Inspectas brandingenjör Per-Olov Nilsson.


Olle Filén, Brandtekniskt Center

– En brandskyddsdokumentation innebär en bedömning av om brand-och utrymningslarm och sprinklers behövs, var det ska finnas tillgängliga utrymningsvägar, hur brandcellsindelning ska ske och säkerställa att ventilationen inte sprider rök till olika brandceller, säger Olle Filén.

Whiskytillverkningen med explosiva miljöer

Arbetsmiljöverkets föreskrift kräver att ett explosionsskyddsdokument med zonklassning upprättas vid explosiva miljöer. Vid ett whiskydestilleri finns brandfarlig vara och hantering av torr malt som båda kan skapa explosiva miljöer. Nydestillatet samlas i cisterner med sammanlagt 19 000 liter vilket innebär en väldig kraft om något skulle antända. Inspectas Per-Olov Nilsson och Susanne Roos, Inspectas ATEX-expert, kopplades in för att hjälpa Bergslagens Destilleri med ATEX-frågorna.

– Vi gick igenom ritningarna på plats i lokalen, diskuterade planerna och verksamheten. Jag har sedan gjort en riskanalys, zonklassat lokalerna och gett råd kring EX-klassad elektrisk utrustning i olika zoner, säger Susanne Roos och förklarar att utrustning som ska användas i zonklassade områden ska vara Ex-klasad utifrån den typ av zon den ska användas i, för att inte utgöra en tändkälla.

Kunskap och medvetenhet

– ATEX-arbetet handlar mycket om att förstå de risker som finns med de explosiva miljöerna. Arbetsgivaren har ansvar för de som arbetar i dessa miljöer och att de har kunskap att hantera de risker som finns, säger Susanne Roos som påpekar att ATEX-arbetet måste fortsätta internt, med att färdigställa det slutgiltiga explosionsskyddsdokumentet som också ska hållas uppdaterat.

Frågor som ”Vilka rutiner har vi för att hantera riskerna? Hur hanterar vi ett läckage? Hur hanterar vi en eventuell brand?” bör diskuteras. En viktig del är också att de anställda får utbildning inom ATEX. Vid Bergslagens Destilleri är medvetenheten stor om utbildningens vikt.

– Alla får en brandutbildning men givetvis får produktionspersonalen en mer ingående utbildning med tanke på att de jobbar med, och i riskerna. Alla måste följa policyn för hur vi arbetar i de här explosionsfarliga miljöerna och förstå hur viktigt det är, säger Wolfgang Hess.

Kunskapsöverföring

Målet för både Susanne Roos, Per-Olov Nilsson och Olle Filén är att uppdragsgivaren ska kunna fortsätta med sin verksamhet på ett säkert och medvetet sätt.

– Jag jobbar alltid tätt tillsammans med kunden. Jag vill förmedla kunskap för att de ska kunna jobba säkert och få en förståelse för riskerna och hur de ska arbeta där det finns explosiva miljöer, säger Susanne Roos som också håller utbildningar inom ATEX.

Långsiktig investering

De sista delarna till destilleriet väntas nu från Skottland. Wolfgang Hess räknar med att kunna dra igång produktionen till hösten. När allt är installerat ska Susanne Roos göra den slutliga zonklassningen. ATEX-klassning ska sedan göras av bergrummen där whiskeyn kommer att lagras. Restaurangen är redo att slå upp portarna inom kort.

– Vi kommer att skapa en whiskydestination som helhetsupplevelse med destillerivisning, restaurangbesök, whiskyprovning och pub, berättar Wolfgang Hess. På destilleriet finns även en exklusiv whisky klubb, ”The Scotch Malt Whisky Society” med exklusiva single cask buteljeringar.Ola Lindberg, Wolfgang Hess, John Cassidy, Mats Lihnell och Patrik Axelsson utanför Bergslagens destilleris nya lokaler i Nora. Foto:Tomas Källberg, NA

Företaget har redan idag fyra produkter; en skotsk Blended Malt Whisky med egen blandning som vunnit två år i rad för bästa whisky, en Blended Whisky, en Gin och en snaps. Först om tre år, eller helst fem år, är de redo att lansera sin första egen destillerade whisky.

 

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 13 jun 2012