Drivkraft till förbättring

Vad är det som gör att vi utvecklas?
Vad är det som driver ett barn att lära sig gå och prata?

Jacob Lundberg, Inspecta

Det finns en inneboende drivkraft hos människan att hitta nya vägar och lösningar. I den drivkraften bor fantastiska möjligheter som bör tas tillvara hos varje individ; både i skolan och i yrkeslivet. Utan den drivkraften riskerar kreativiteten och kunskapsglädjen dö och mänskligheten går miste om nya upptäckter.

Jacob Lundberg, Inspecta  

Vad hade vi varit idag om inte driftiga människor hade upptäckt möjligheterna med elden, uppfunnit hjulet, ångmaskinen, penicillinet, flygplan, telefon, datorer, rymdraketer….

Jag tror på kunskap och varje individs vilja att skaffa sig nya förmågor. Det är också kunskap och kompetens som genomsyrar Inspectas verksamhet. Ett av våra kärnvärden är Kunskapsdelning och vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap till våra kunder och med varandra. Vi värdesätter att våra medarbetare deltar i forskningsprojekt, utbildar sig och deltar vid seminarier och konferenser. Det gör att vi ännu bättre kan hjälpa våra kunder med sina verksamheter.

Utan nyfikenhet och utan drivkraft att lära oss nya färdigheter skulle vi inte kunna utveckla nya tekniker och metoder eller nya sätt att upptäcka och bedöma misstänkta skador. Utan interaktion mellan människor där ny kunskap delas och ifrågasätts skulle ingen utveckling ske.  

Jag ser kompetens och utbildning som ett av de viktigaste områdena för industrin att fokusera på inför 2013. Jag vill utveckla Inspecta tillsammans med våra kunder och med mina medarbetare för att ännu bättre kunna hjälpa industrin att bli mer drift- och personsäker, kostnadseffektiv och höja sin kompetens.

Jag har tre önskningar inför det nya året: Låt oss ta tillvara på vår drivkraft att lära nytt. Låt oss dela med oss av vår kunskap och låt oss vara öppna för andras kunskap. Då har vi alla förutsättningar att utveckla våra verksamheter till något ännu bättre.

Med hopp om en God Jul och ett Gott Nytt år,

Jacob Lundberg,
Sverigechef Inspecta

Sidan skapad: 17 dec 2012