Det 100:e kontrakterade certifikatet

På två och ett halvt år har Inspecta byggt upp en bred kundkrets och omfattande verksamhet inom systemcertifiering. Nu har det 100:e kontrakterade certifikatet skrivits under med en internationell tillverkare.

Systemcertifiering omfattar bland annat kvalitetsledningssystem, arbetsmiljöarbete och miljöledningssystem.  Jimmy Nilsson, chef för systemcertifiering vid Inspecta, ser en fortsatt tillväxt inom området.

Jimmy Nilsson

– Oavsett bransch är systemcertifiering ett viktigt verktyg för ledningen att föra verksamheten framåt. Det är också ett bevis för dina kunder på ditt engagemang och din seriositet, säger Jimmy Nilsson, som nu söker fler underleverantörer för att utföra revisionerna.

– Systemcertifiering handlar mycket om att sätta sig in i kundens verksamhet. Därför är en dialog viktig från dag 1, säger Jimmy Nilsson.

Wenmec bestämde sig 2011 för att byta leverantör till Inspecta. Jimmy Nilsson gick då igenom vilka revisorer som var bäst lämpade att stötta företaget tillsammans med Wenmec´s kvalitets- och miljöchef Helena Nilsson.

– Vi har fått två bra revisorer både för kvalitets-, miljö- och svetscertifieringarna. De hjälper oss att sätta fingret på de punkter där vi behöver förbättra oss, säger Helena Nilsson.

Förutom kundernas krav på att företaget ska vara certifierat ser Helena Nilsson stora fördelar för verksamheten.

– Det handlar om företagsutveckling, att få ordning och reda och på ett strukturerat sätt jobba med förbättringar, säger Helena Nilsson, Wenmec.

Inspectas kunder inom systemcertifiering är främst verksamma inom svensk tillverknings- och verkstadsindustri, till exempel Bodycote Värmebehandling, Wenmec och Rodoverken. Dessutom finns kunder från andra branscher som Keolis, Kentor IT och Autoropa.

 

Sidan skapad: 10 okt 2012