Dags att spotta i nävarna

Finansiella svårigheter ute i Europa påverkar snabbt den svenska basindustrin. Ett exempel är papper- och massaindustrin där omvärldens ekonomier slår hårt.

Under 2011 sjönk både den svenska pappers- och massaexporten och produktionen.


Mikael Sjöblom,
Key Account Manager, Inspecta
Flera tecken på styrka

Det finns ändå många tecken på att svensk papper- och massaindustri är starka och fast beslutna att spotta i nävarna och ta nya tag, i lite nya spår. Det är en inställning som kommer att löna sig.

Papper- och massaindustrin håller på att anpassa sig till den minskade efterfrågan. 

Det är främst fyra tecken som visar på en spotta-i-nävarna-mentalitet:

  • viljan att se vilka trender som finns i omvärlden
  • förmågan att se sin roll i nya förutsättningar och tänka utanför traditionen
  • den goda investeringsviljan
  • ökat fokus på underhållsavdelningarna för ökad drifttillgänglighet.

Rekordstora investeringar på 7 miljarder svenska kronor under 2011 visar att branschen söker sig andra vägar för att ta fram nya produkter och hitta nya marknader.

Investeringar in i framtiden

Investeringarna rör både utveckling av nya råvaror, nytänkande kring produkter och expansionsplaner. Södra utvecklar till exempel slutprodukter av plast där råvaran kommer från skogen och på längre sikt kommer även gröna kemikalier att kunna produceras. Det finns också ett behov att öka utbytet av råvaran. Idag är utbytet inte mer än cirka 50 % av trädet till papper- och massaindustrin.

Även i år flaggar många av skogsföretagen för investeringar. Exempelvis planerar Södra investeringar för två miljarder, Billerud för drygt en miljard och SCA för en halv miljard, och fler lär komma. Till största delen handlar det om energi- och miljörelaterade investeringar men en del rör även expansionsplaner.

Större fokus på underhållsavdelningarna

Alltfler skogsindustrikoncerner poängterar idag vikten av fabrikernas underhållsavdelningar.  Ökad drifttillgänglighet av anläggningen kräver också fokus på underhållsavdelningarna och deras arbete. En del i detta är det kraftigt ökade intresset för nya avancerade provningsmetoder med möjlighet att prova under drift. Projektriskhantering har också mött allt större intresse för att kunna säkra små och stora projekt på bruken. Exempelvis Iggesund.

Det finns en stark vilja och förmåga inom papper- och massaindustrin till både utveckling och förändring. Det handlar om att se möjligheterna, inte begränsas av motgångarna. Att hänga med i trender och kunna se sin roll i en föränderlig värld, med nya krav.  Helt enkelt att spotta i nävarna och inte ge sig.

Det är kanske något för fler av oss att inspireras av när råkylan slår till, barnen bråkar på väg hem från dagis, mjölken är slut igen och datorn hänger sig. Då är det dags att tänka som papper- och massaindustrin.
Det ska jag göra under 2012. Spotta i nävarna och ta nya tag.

Mikael Sjöblom
Key Account Manager Pulp & Paper

Sidan skapad: 08 mar 2012