Certifiering med affärsfokus

Från 15 anställda till 60 på två år. Från en till fem anläggningar. Verksamheten har vuxit snabbt för Autoropa AB. Import och försäljning av bilar som Ferrari och Maserati kräver kvalitet i alla led. Certifiering av miljö- och kvalitetsledningssystem blev ett verktyg för det arbetet.

Mats Narfeldt, CFO, Autoropa AB
Mats Narfeldt, CFO, Autoropa AB

– I en liten entreprenörorganisation har man inte lika stor fokus på processer och rutiner som i ett större företag, säger Mats Narfeldt, CFO för Autoropa AB, som såg ett allt större behov av tydliga rutiner och processer för kvalitets- och miljöarbete.

 

Autoropa AB, importör och auktoriserad återförsäljare av Ferrari, Maserati, Bentley, Land Rover, Range Rover och auktoriserad serviceverkstad av Mercedes, har under de senaste åren växt från ett litet entreprenörföretag med 15 anställda till hela 60 medarbetare med fem anläggningar. Certifieringen blev ett verktyg som gav fokus och tyngd till frågor om miljö och kvalitet.

Revision gav tyngd åt kvalitets- och miljöfrågor

– Vi hade behov av att arbeta på samma sätt. En revison av det här slaget innebar att vi kunde få ihop ett antal frågor. Det gav möjlighet att sitta ner och diskutera detta på allvar; Hur gör vi här, Vad är det bästa? Kan vi göra på något liknande sätt i den här processen? säger Mats Narfeldt, CFO Autoropa AB. 

Bil från Autoropa
Bild: www.autoropa.se

Inspectas revisionsledare Ewa Otti utförde revisionen och gick igenom Autoropas processer och rutiner med chefer och medarbetare vid de olika kontoren.

– Det gav ett väldigt bra förankringsarbete och visade på vikten av kvalitets- och miljöfrågor för medarbetarna, säger Mats Narfeldt.

Genomlyser verksamheten

Autoropa AB har arbetat med kvalitets- och miljöledningsstrukturerna tidigare och hade relativt bra processer.

Tomas Holmqvist, servicemarknadschef, Autoropa AB
Tomas Holmqvist, servicemarknadschef, Autoropa AB

– Inom vissa delar inom kvalitet och miljö och kvalitet har vi legat långt framme, t.ex. inom servicemarknadsbiten. Där hade vi redan tidigare bra processer och rutiner men inte någon certifieringsstämpel, säger Tomas Holmqvist, servicemarknadschef.

Revisionen enligt ISO 9000 certifiering av kvalitetsledningssystem och ISO 14000 certifiering av miljöledningssystem ger en genomlysning av verksamheten.  Ewa Otti, revisor, berättar mer:

– Certifieringarna ska både säkerställa kvaliteten på tjänster, leveranser, försäljning och underhåll och minska den yttre miljöpåverkan på luft, mark och vatten. Tanken är att skapa många synergier i form av bättre kontroll på processer och rutiner. Vi har alltid affärsnyttan i fokus vid certifieringar samt kopplar det samman med möjliga miljöförbättringar.

– Vi har uppskattat att fokus från första början har legat på att hjälpa oss, på vår affär och nyttan för vår verksamhet, säger Mats Narfeldt och Tomas Holmqvist som avser att fortsätta arbetet med kvalitets- och miljöledningsprocesserna.

– Det är bra verktyg för att utveckla och förbättra verksamheten, säger Mats Narfeldt och Tomas Holmqvist.

Autoropa logotyp

 

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 13 jun 2012