ASME – en åtråvärd stämpel ut i världen

Med kärvare tider och hårdare krav är en global marknad intressant för fler svenska företag. För tryckutrustningstillverkare kan certifiering enligt ASME vara en dörröppnare till nya marknader runt om i världen.

Globalt sett tillverkas och certifieras de flesta tryckkärl enligt ASME. I många länder står en certifiering enligt ASME för kvalitet.  En ASME-certifiering av tryckkärlsprodukten öppnar möjlighet att exportera över hela världen. Asien, Sydamerika och Mellanöstern kräver alla ASME för att ens vara intresserade av produkten.

Arise är Inspectas partner

Endast dussintal företag i världen får certifiera enligt ASME. Inspecta gör ASME-certifieringar i samarbete med Arise, ett amerikanskt inspektionsföretag. Arise är Inspectas strategiska partner.  Inspecta har nu en auktoriserad ASME -inspektör. Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder med ASME-certifieringar av tryckutrustning.

Så går det till att certifieras enligt ASME

Joakim Majak, Inspectas auktoriserade ASME-inspektör, berättar hur man går till väga för att certifiera sig mot ASME.

-  Först insynas det tillverkande företaget av ASME. Den certifieringen visar på företagets förmåga att tillverka tryckutrustning som uppfyller de krav som ASME-standarden ställer, säger Joakim Majak.
Joakim Majak, auktoriserad ASME-inspektör, Inspecta

Inför certifieringen av företaget går Inspecta igenom det tillverkande företagets kvalitetssystem och processer för att kontrollera att de på förhand uppfyller ASME:s krav för tillverkning av tryckutrustning. När tillverkningsföretaget är redo kommer ASME och utför den officiella insyningen.

Nästa steg, när företaget blivit certifierat, är att ASME-certifiera tryckutrustningen. Det kräver bland annat tillverkningskontroll och periodisk övervakning för att säkerställa att tillverkningen sker på rätt sätt även i fortsättningen.

– Bland grundkraven ingår bland annat att medverka vid provtryckning, kontrollera resultat av svetsning, kontrollera kvalitetssystem och göra materialkontroller, säger Joakim Majak som också håller kurser inom ASME för att dela med sig av sin kunskap hur man lever upp till ASME:s krav.

– ASME skiljer sig givetvis från den Europeiska standarden som många tillverkare är vana att arbeta efter. Bland annat finns det skillnader vad gäller svetsstandarderna, utvärderingen av diskontinuiteter i svetsar, materialkrav och värmebehandlingar, säger Joakim Majak.

Fler auktoriserade ASME-ingenjörer

Två ingenjörer från Inspecta har nu utbildat sig inom ASME vid National Board i USA, varav en är Joakim Majak. Snart blir även den andre ingenjören och en finsk kollega auktoriserade ASME-inspektörer.

Ytterligare två personer från Inspecta i Sverige och Finland kommer inom det närmaste året att utbilda sig till ASME-inspektörer för att kunna möta kundernas ökade efterfrågan på ASME-certifieringar.

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 15 apr 2014