Traditionell kunskap möter nytänkande

Samtidigt som fysikens lagar står fast – Newton hade rätt om tyngdlagen –
finns det mycket nytt att lära av naturen. Spindelvävens tråd har en
draghållfasthet som är tre gånger bättre än det bästa syntetiska
lyftredskapets fibrer – man kan syntetisera proteinet men inte avslöja den snabbspinnande spindelns hemlighet, som gör tråden så stark.

På Krandagarna möts förvärvad kunskap och nytänkande.
Återseendets glädje är stor bland deltagarna – rena Kramdagarna.

Förutom kunskap om spindelns fantastiska tråd ingick riskbedömning och analys av haverier, hydraulikkonstruktionernas gåtor, specialbyggda lyftredskap och containerbesiktning i praktiken i programmet – spännvidden var bred under 2011 års Krandagar i Växjö.

”Krandagarna har utvecklats till lyftsektorns egna branschdagar. Utrustningsmässan växer för varje år och de 32 utställarna fyllde en stor del av Konserthusets ytor. Vi kunde i år förutom Sveriges Hamnars branschmöte också välkomna Inspectas egen personal inom lyftområdet – ett bra initiativ för att överföra kunskap och för att låta besiktningsmän och kunder mötas utanför de traditionella ramarna”, konstaterar Thomas Krüger.

Bland föreläsningarna kan man plocka ut mycket matnyttigt. Bertil Forsberg från Inspecta berättade om hur maskindirektivet ska implementeras och vad som gäller vid ombyggnad. ”Säkerheten bygger i slutänden på att brukaren gör rätt – varje gång!”

Orsaker till skador

Samma tendens kan spåras i Walter Heinrichs och Kjell Anderssons redogörelse över aktuella skador på lyftutrustning – 50 % av skadorna kan hänföras till handhavandefel, 20 % till bristande underhåll och 30 % till systematiska fel som till exempel konstruktionsfel. Kjell Andersson redogjorde också för den nya standarden SS-EN 15011 Lyftkranar – Portal- och traverskranar, som nu översatts till svenska.

Krandagarna 2011 innehöll också mycket teknik och nyheter, bland annat i form av Hans Liljenfeldt (Castolin Scandinavia AB) uppskattade föredrag om underhållssvetsning – nyttigt med tanke på säkerheten för lyftutrustning - och Henrik Olaussons och Martin Kohlhägers (Certex AB) beskrivning av hur man tar fram kundspecifika lyftredskap när man har ett knepigt lastfall, t ex en variabel tyngdpunkt.  

Säkerheten är nyckeln

Lyftföretaget Havator är en nordisk bjässe på tunga lyft. Säkerhet är företagets ledord och vid valet av lyftmetod för man en dialog med kunden för att garantera att riskbedömningen beaktar alla tänkbara parametrar, något som behövs om man skall flytta på upp till 2500 ton. Och det räcker inte med att lyftutrustningen är säker – det man lyfter måste också gå att lita på. Walter Heinrich och Wayne Svensson från TYA  beskrev hur man kontrollerar containers så att de kan hanteras tryggt – en digital checklista hjälper att hitta kritiska fel.

Inspecta Swedens VD Nils-Olof Hagberg hoppades för sin del på att nytänkande och nya, höghållfasta material kan leda till att lyften blir enklare och mindre resurskrävande i framtiden – därav spindelnätet.

 

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 08 dec 2011