Sveriges Hamnar hand i hand med Krandagarna

Hela 95 % av Sveriges import- och exportvolym hanteras via de svenska hamnarna. Hamnarna utgör en central funktion i vårt samhällsliv. Och lyft är en central del av verksamheten i hamnarna. Sveriges Hamnar, hamnsektorns bransch- och arbetsgivarförbund, har i tio år deltagit i Krandagarna.

”Vi har varit med nästan ända sedan starten. År 2000 arrangerades de första krandagarna för industrin i Götaland och södra Mellansverige. Norrköpings hamn deltog; uppmuntrade av erfarenheterna föreslog man att flera hamnar skulle delta. Det fanns ett visst intresse och redan år 2001 fick hamnarna en temaeftermiddag på Krandagarna”, berättar Anders Klingström, ansvarig för säkerhet och miljö på Sveriges Hamnar.

”Vi ser en synergi i att delta på krandagarna eftersom många inslag i det allmänna programmet är av intresse för alla som arbetar med lyft samtidigt som vi fått utrymme att ta fram frågor som är specifika för hamnarna”, säger Anders Klingström.

Fartygskranar och containerbesiktning

I år innehöll hamnprogrammet bland annat specialinslag om fartygskranar och containerbesiktning.

”Det har dykt upp frågor kring temat från fältet och vi fick hjälp av Hamn- och stuveriskolan med föredrag och presentation."

Inom hamnarna förekommer många slags frågor. En kranförare är kanske intresserad av tekniska detaljer, en arbetsledare av föreskrifter och en hamnchef kanske vill se på den senaste utrustningen på lyftmässan.

"Därför är det bra att kunna träffa kollegor från andra hamnar och från lyftbranschen i allmänhet; att bygga upp ett bra nätverk inom lyftfrågor. Fördelen med Krandagarna är att de innehåller ett kunskapshöjande program, som går utöver de dagliga rutinsysslorna. Det är mycket intressant när till exempel Arbetsmiljöverket berättar om sina nya föreskrifter”, säger Anders Klingström.

Större fokus på miljön

”Inför 2012 ser vi att miljöfrågan blir allt viktigare. Vi vill gärna se att utrustningen utvecklas. Man köper ju inte en kran lika ofta som en lastbil – det är därför viktigt att dieselmotorer och smörjmedel uppfyller aktuella miljökrav.”

Anders Klingström ser också vissa andra trender kring hamnarnas lyftutrustning:

”De klassiska hamnkranarna börjar försvinna och ersättas av mobila och andra hydrauliska kranar, t ex vikarmskranar, som är lättare att hantera och flytta.”

”Vi är mycket nöjda med samarbetet under Krandagarna. Det är bra med en genomlysning av tekniska frågor på en lagom nivå. I dag har vi ett trettiotal hamnar som deltar och vi är glada att kunna delta i detta forum kring lyftfrågor”, säger Anders Klingström.

 
Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 06 dec 2011