Snabb insats räddade produktionen vid massabruk

Flisanläggningen vid Södra Cells massabruk i Mönsterås brann kraftigt i mitten av augusti. De viktiga flisbandgångarna blev totalförstörda och omfattande skador vid utmatningsfickorna under flisstackarna gjorde att fabriken stod still. För att få igång produktionen samlade Södra Cell ett antal specialister i ett uppbyggnadsprojekt. Walter Heinrich, teknisk expert från Inspecta, var en av dem.

Det var den 12 augusti som transportbandets fackverk vid Södra Cell i Mönsterås började brinna, 20 meter upp i luften.

Eldgnistor regnade ned över flishögarna och brandutvecklingen blev chockartad snabb. Flishögarna blev snabbt övertända. Fabriken räddades men flisbandgångarna blev totalförstörda.

Tidspress krävde experter

Släckningsarbetet tog en vecka. Först därefter började ett omfattande arbete med att bedöma skadornas omfattning. Södra Cell tog hjälp av Walter Heinrich, teknisk expert från Inspecta, för att bedöma stålkonstruktionernas skador och ge råd kring vilka åtgärder som behövde göras för att få igång produktionen igen.

– Transportbandens fackverk var väldigt brandskadade, det såg ut som utbrända skelett, säger Walter Heinrich, Inspecta och fortsätter;
– Jag bedömde stålkonstruktionerna och gav råd kring hur de skadade stålkonstruktionerna och andra delar skulle säkras för att inte ramla ned.

Walter Heinrich, teknisk expert, Inspecta

Ett massabruk som står still kostar pengar, mycket pengar. Därför var det viktigt att så snabbt som möjligt få igång produktionen efter branden.

– Målsättningen var att börja producera redan under september, säger Lars Lundén, projektchef vid Södra Cell som blev ansvarig för uppbyggnaden.

Lösa delar i luften

När väl bedömningen av utrustningen var gjord påbörjades nedmonteringen av de brandskadade delarna från 20 meters höjd. Skanska tog tillsammans med underleverantörer ned det som var kvar av de sönderbrända bandgångarna med hjälp av mobilkranar och skärbrännare.

– De arbetade via korgar på mobilkranar. När det blåste för mycket avbröt vi arbetet, det blev för svajigt i korgarna, säger Lars Lundén, Södra Cell. Även andra arbeten styrdes av vädret. För att inte riskera att sönderbrända delar slets loss i vinden stoppades arbetet vid för hård vind.

Provisorisk bandgång

En ny anläggning tar minst ett halvår att bygga och den provisoriska lösningen måste fungera i minst sex månader. Under full produktion hanteras 30 000 kubikmeter flis varje dag och bandgångarna var nödvändig för att transportera in flisen i fabriken. Att få ett helt utbränd transportband att fungera igen krävdes intensivt arbete av alla inblandade. 

Ett tätt samarbete

Utifrån Walters Heinrich rådgivning tog BMH Technology fram ritningar för de nya fackverken till transportgångarna och stöttningskonstruktioner till det som fortfarande gick att använda. Det var snabba ryck och ett gott samarbete var en förutsättning.

Tack vare täta diskussioner mellan Walter Heinrich, BMH Technology och svetsföretaget MMI Service i Näsum gick arbetet snabbt framåt med konstruktiva lösningar.

Fabriken i gång efter tre veckor

Den 1 september, bara tre veckor efter branden, kom produktionen igång. Med hjälp av tipplastbilar och dumprar lastades flisen in och fabriken kunde nu producera upp till 70-80% av sin fulla kapacitet.

– Vi var mycket nöjda med att vi lyckades få igång fabriken redan till den 1 september då målsättningen var att kunna starta produktionen under september månad, säger Lars Lundén.

Under de kommande tre veckorna monterades 100 ton stål och slutligen kunde bandgången starta. På kvällen den 21 september var den redo för drift, vilket var en förutsättning för full produktion.

– Det var skönt att se när bandet började rulla och flisen köras ut, säger Walter Heinrich som aldrig tidigare varit med om ett projekt där det har jobbats så intensivt och samarbetet fungerat så bra.

Också Södra Cells Lars Lundén är nöjd med resultatet:

– Vi är stolta över att vi kom igång så fort och så bra, från kaos till produktion. Framförallt är vi stolta över att det inte inträffade några olyckor, trots ett mycket svårt och bitvis riskabelt projekt med cirka 150 entreprenörer från 10 olika företag involverade.

Nu går produktionen för fullt vid Södra Cell i Mönsterås. Den nya anläggningen är under uppbyggnad och om ungefär ett halvår har den provisoriska transportgången gjort sitt.Av: Helén Kim

Sidan skapad: 13 dec 2011