Säkra lyft premiär för e-learning

Interaktiv utbildning via webben, e-learning, blir allt vanligare.
Fördelarna är flexibilitet och effektivitet. Inspectas premiär inom e-learning
är kursen Säkra Lyft, en basutbildning för lastkopplare, förare av lyftutrustning
för mindre lyft, ansvariga arbetsledare, skyddsombud m fl.

E-learning är en interaktiv metod där eleven går igenom kursmaterialet via dator och kommunicerar med läraren via e-post. Man arbetar i sin egen takt och har tillgång till ett rikt bildmaterial och övningar.
Inspectas e-kurs ’Säkra lyft – bas’, ingår som en del i Inspectas lyftläroplan ILLP.

Varför blev det just en kurs om säkra lyft som ni valde att starta med?

”Eftersom lyftsektorn är så bred och berör så många är behovet av utbildning stort. Vi hade det bästa och mest utvecklade materialet för utbildning, bra specialskrivna böcker, ett överlägset bildmaterial och stor erfarenhet”, förklarar Thomas Krüger på Inspecta i Växjö.


Irene Nettéus, utbildningskoordinator, Inspecta
”Det finns också en marknad för ett alternativt utbildningssätt - arbetsplatserna är spridda över landet och lyftsektorn svarar för den största utbildningsvolymen med flest deltagare, lärare och kursorter.”, säger Irene Nettéus, som bistår Inspectas utbildningschef Lotta Sanfridson i utvecklingen av e-learningkonceptet.

”Vår lokala närvaro på många orter i Sverige stöder införandet av e-learning eftersom vi har kunniga handledare på plats i närheten av eleverna. Ända sedan 1977 har vi samlat in kunskap för att kunna återföra den till kunderna via kursverksamheten”, påpekar Thomas Krüger.

Irene Nettéus konstaterar att en modern och effektiv inlärningsform som e-learning passar dagens behov och Thomas Krüger håller med:

”Jag ser e-learning som något vi måste utveckla i det generationsskifte vi upplever på arbetsmarknaden. Vårt goda samarbete med det norska företaget Lifting & Safety International, LSI, och författaren Hans Christian Elmholdt har lett till att vi gett ut två läroböcker på svenska, ’Säkra lyft och lasthantering’ och ’Handbok för lastkopplare’.”

”Böckerna har tillkommit med hjälp av professionell kunskap från experter inom Inspecta. De har varit ett utmärkt underlag för att ta fram e-learningkonceptet", säger Hans Christian Elmholdt.

När man ville införa motsvarande utbildning i Norge 2005 konstaterade den norska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket att ’ett klick ger ingen kranförare’. Nu är e-learning ett naturligt alternativ och komplement – mycket flexibelt och kostnadseffektivt både ur arbetstagarens och arbetsgivarens synpunkt.

Pedagogiken avgörande

Ingen kurs är bättre än sitt innehåll och det har man varit väl medveten om inom Inspectas arbetsgrupp. Stor möda har lagts vid att utforma ett bra manus, anpassat till e-learning.

”Inspecta ligger i framkant när det gäller lyft och tack vare den nya utbildningsmetoden kan vi nu nå nya målgrupper sett till geografiska faktorer”, säger Irene Nettéus.

Resultaten i e-learningprogrammen har förbättrats genom att redskapen utvecklats. Det finns många industriföretag som sysslar med lyft i mindre skala.

”Nu kan de genomföra en effektiv utbildning för ett fåtal personer också under korta produktionsstopp, vilket ökar motivationen. Vi ser mycket positivt på utvecklingen”, förklarar Thomas Krüger.
Thomas Krüger, Inspecta

”Repetitionsutbildning kan läggas in då tid finns. Alla nya lagar och föreskrifter gör att kunskapen föråldras”, säger Hans Christian Elmholdt.

”E-learning ger oss en mängd möjligheter att använda materialet – vid förberedelser, företagsanpassad utbildning, uppfräschning och re-examination etc”, säger Thomas Krüger.

Vart och ett av de tio kapitlen avslutas med ett kunskapstest. Del 1, Lyftdon, regler och ansvar samt del 2, terminologi och lastkoppling är obligatoriska för alla. Man måste ha minst 80 % rätt för att bli godkänd. Om man misslyckas gör man om avsnittet och får pröva på nytt.

 

 Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 08 dec 2011