Riskhantering och hållbar utveckling i fokus för processindustrin

Vad stort är sker i det fördolda – den gamla sanningen har ofta gällt processindustrin och kemibranschen, som dag och natt likt trogna arbetshästar tålmodigt och utan större uppmärksamhet bidrar till BNP. Den står ofta i tysthet för större investeringar än de som får de stora rubrikerna i affärspressen. Men, nya tider är kanske på gång – nya energilösningar, hushållande med råvaror och resurser för ett hållbarare samhälle och avancerad riskhantering för ökad säkerhet gör att processindustrin står i frontlinjen.

Inspectas seminarium Process 2011 i Stenungsund, centrum för en stor del av svensk petrokemisk industri, gav en mångsidig bild av den svenska processindustrin, som ägnar stora resurser åt att skapa förutsättningar för en hållbar verksamhet. Men, ska man se till svenskarnas åsikter om kemiindustrin så har branschen ett uselt rykte. Enligt en EU-jämförelse är hela 71 % negativt inställda till industrin som sådan (EU-medeltal 48 %), 42 % anser att den inte är viktig för samhällsekonomin (28 %) och bara 17 % kan tänka sig att arbeta inom kemisk industri (33 %). Dags att skrota fördomarna!


Ulla Nyman, Plast & Kemiföretagen
”FN har utsett 2011 till Kemins År och vi på Plast- & kemiföretagen har tillsammans med våra partners, t ex kemilärare, genomfört en stor kampanj för att få barn och ungdomar att förstå att processindustrin och kunskaper i kemi är viktiga för utvecklingen mot ett hållbart samhälle” förklarar Ulla Nyman, som inledde seminariet.

I Stenungsund driver företagen en gemensam satsning, Hållbar kemi 2030, vars vision är att skapa en plattform t ex för att använda biobaserade råvaror, för att använda energi på ett klokt sätt och för att utveckla processer som är skonsamma mot miljön.

”Vi vill återcykla kolatomen ett flertal gånger innan den slutgiltigt binds i CO2”, förklarar Reine Spetz från Borealis i Stenungsund. Just kolet är en nyckelfråga – Norden ligger långt framme när det gäller teknik för koldioxidfångst, t ex i Skagerack”, berättar Freddie Linder från Preem.

Årets program var grupperat i temasektioner som riskhantering (se separat artikel), hållbar utveckling och utveckling av teknik och regelverk - bland annat jämförelser av europeiska regelverk med tanke på Arbetsmiljöverkets arbete med nya besiktningsföreskrifter.

”Det är tydligt att konceptet har bärkraft också utanför den egentliga processindustrin. Frågorna om riskhantering har generell relevans och de redovisade skadorna och åtgärderna kan vara intressanta för andra typer av industri, som vi gärna välkomnar att ta del av informationen”, förklarar seminariets moderator, Gunnar Thoresson.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 29 nov 2011