Riskanalyskurs med optimal lösning

AGA Gas behövde bygga på sina kunskaper inom riskanalys. En utbildning på hög nivå med praktisk koppling till AGA Gas egen verksamhet var krav. Paul Pogossov, Operational SHEQ Advisor hittade Inspectas företagsanpassade utbildningar.

”Vi arbetar aktivt med riskhantering inom AGA Gas men jag ville fräscha upp våra kunskaper, bland annat inom lagstiftningen men också med tillämpbara metoder inom riskhantering”, säger Paul Pogossov, Operational Safety, Health, Environment & Quality Management (SHEQ) Advisor på AGA Gas. Förfrågan gick till Inspectas Lisa Larsson som håller kurser inom riskanalys och riskhantering.Lisa Larsson, Inspecta
”Vi diskuterade noggrant upplägget av kursen, Paul hade specifika krav och önskemål om innehåll och skickade mig också material kring hur AGA Gas arbetar med de här frågorna idag”, säger Lisa Larsson. ”Den förkunskapen var mycket värdefull och gjorde att vi kunde anpassa kursen efter de behov och önskemål som vi såg att AGA Gas hade”.

Fokus på processen inom AGA GAS

Efter en tät kontakt med Paul Pogossov genomfördes en tvådagars kurs i riskhantering. ”Fokus var att främst lära oss mer om metoder och hur vi ska kunna implementera dem efter våra behov. Vi ville också ha uppdaterad kunskap om lagar och föreskrifter men även riskhanteringsprocessen allmänt och givetvis riskhanteringsprocessen på AGA Gas, tillämpbara riskanalysmetoder och praktiskt genomförande”, menar Paul Pogossov.

”Vi diskuterade också AFS 2005:19 angående förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor och vi pratade om uppbyggnaden av föreskriften, vilka krav som ställs på handlingsplaner och säkerhetsrapporter och inkluderande riskanalyser etc.”, lägger Lisa Larsson till.

”Det får inte vara för lätt”

Kursens åtta deltagare var alla ansvariga för administrationen av riskhanteringsfrågor vid AGA Gas anläggningar runt om i Sverige.

”De är chefer för linjeadministrationen och alla erfarna och kompetenta personer. Därför var det mycket viktigt att utbildningen var på rätt nivå, jag påpekade för Lisa flera gånger innan att det inte fick vara för lätt säger Paul Pogossov”. Lisa Larsson fyller i: ”Att jag fick den informationen innan var mycket värt. Det gjorde det möjligt att lägga kursen på rätt nivå och ge deltagarna den kunskap de verkligen efterfrågade”.

Och resultatet blev bra. Deltagarna var mycket positiva till kursens innehåll. ”Kursen la rätt tyngd på rätt saker; inom vissa områden gick Lisa mer på djupet och andra berörde hon mer överskådligt.”, berättar Paul Pogossov.

Diskussioner ger skjuts åt riskanalys

Paul Pogossov lyfter speciellt fram delen om Riskhanteringsprocessen på AGA Gas. ”Lisa knöt fint ihop det avsnittet med den allmänna riskhanteringsprocessen. Vi kunde se att vi gör rätt, vi diskuterade hur vi gör idag, hur vi kan förändra och förbättra”.

”Det alltid roligt när kursen genererar diskussioner som i slutändan förbättrar processerna. Då de var så många från samma företag blev det enkelt att dela med sig av erfarenheter, att fråga hur gör du, kan jag göra så?” Diskussionerna ledde fram till hur de vill arbeta och utveckla riskanalysarbetet framöver”, menar Lisa Larsson.

Arbetet med riskanalys fortsätter

Arbetet med riskhantering fortsätter med förnyad kraft efter kursen. ”Det första vi ska göra är att själva ta fram en ”lightversion” av kursen. Där ska vi lyfta fram de bitar som är speciellt viktiga för våra underhållstekniker som gör riskanalyser idag. Här ska de få en uppfräschning och praktiska råd. Vi uppdaterar våra rutiner för riskanalys regelbundet och nu ska vi se över vad vi nästa gång ska ändra och lägga till, efter den kunskap vi har fått med den här kursen”, berättar Paul Pogossov.

Konkreta råd för risk manager

Paul Pogossov lyfter också fram att AGA Gas kommer att ha praktisk nytta av utbildningen.

”Det var många praktiska exempel och strukturer kring sådant som man inte alltid tänker på”, säger Paul Pogossov och fortsätter: ”En viktig sak var de praktiska genomförandena. Där tog Lisa upp rollen för en risk manager, något som jag inte har hittat någon annanstans. Vilka krav som ska ställas på denna, vilken utformning rollen ska ha och olika svårigheter att bemästra var exempel på sådant som Lisa tog upp. Det är väldigt värdefullt för oss då vi planerar att minst ha en risk manager med utbildning inom riskanalys”.

Företagsanpassat är mycket värt

”Det finns mycket att vinna på att anpassa en kurs till sin egen verksamhet. På det viset får du ut dubbelt så mycket, inte bara hårda fakta utan också en koppling till din verklighet. I samarbete med kollegorna som går samma kurs kan ni snabbt komma igång att genomföra de tankar ni har fått”, menar Lisa Larsson

”Kursen hos AGA Gas är ett utmärkt exempel på hur en utbildning kan ge direkta positiva effekter på verksamheten. Inspectas kunnande och erfarenhet kombineras med kundens behov på ett sätt som är både konkret, verksamhetsanpassat och kostnadseffektivt”, säger Lotta Sanfridson, Utbildningschef på Inspecta.

”Att skapa en anpassad kurs för företaget, när man är fler personer som har behov av samma utbildning, det var en optimal lösning för oss”, avslutar Paul Pogossov.


Av: Helén Kim

Sidan skapad: 27 maj 2011