Nya ”Säkra lyft och lasthantering” är ett aktuellt redskap

En rejäl omarbetning och uppdatering har skett av boken ”Säkra lyft och lasthantering”. Boken används som kurslitteratur vid Inspectas kurser, vid kundernas egna internutbildningar och som uppslagsverk. Nu är den rykande aktuell.

”Boken är nu uppdaterad efter den utveckling som skett inom lyftområdet under de senaste åren.

 Tomas Kruger
Thomas Krüger
Vi har givetvis också gjort uppdateringar efter de nya föreskrifter och standarder som tillkommit och tagit nya bilder för att visa ny, modern utrustning. Målsättningen är att den alltid ska vara en aktuell bok som kan fungera både som kurslitteratur och som uppslagsverk, när du är tillbaka på jobbet”, säger Thomas Krüger, Teknikområdeschef för lyft vid Inspecta och som dessutom är utbildare inom lyftsäkerhet.

Bygg egna internutbildningar med boken och CD:n

En nyhet är att boken nu finns animerad på en CD-skiva. ”Nu blir det ännu lättare att bygga upp en intern utbildning med hjälp av CD:n. På skivan finns också alla bilderna från boken vilket gör att man kan skapa olika informationspaket i företaget. Som komplement har vi också tagit fram tabellmaterial”, säger Thomas Krüger. Boken innehåller 850 bilder av olika lyftredskap och lyftoperationer, för att komplettera teorin och komma så nära praktiken som möjligt.

Praktiska bilder ger stöd i verkligheten

Björn Jaensson från ITT Water & Wastewater AB är en av dem som haft stor användning av kursboken. ”Cirka 50-60 medarbetare går årligen Inspectas utbildning ”Säkra lyft och lasthantering” och då köper vi givetvis in böckerna till samtliga. Vi använder sedan böckerna till en mer praktisk och anpassad utbildning hos oss internt, då vi har en del speciell lyftutrustning. Då har vi stor användning av bokens praktiska bitar med bilder och förklaringar”, säger Björn Jaensson, som tillägger att han även brukar använda boken som ett uppslagsverk när det uppkommer frågor. ”Boken är omfattande och bred i sitt innehåll, med illustrativa bilder. Den ger en bra grund”.

Norsk-svenskt samarbete blev en bok

Boken ”Säkra lyft och lasthantering” har tillkommit i ett samarbete med Hans Chr. Elmholdt på det norska förlaget Lifting & Safety International AS.

LSI bok“Hans Chr. Elmholdt hade i Norge tagit fram tre gedigna lyftböcker men i Sverige hade vi inget liknande. Vi såg ett stort behov av bra kursböcker inom lyftsäkerhet. Med hjälp av ett tätt samarbete med Hans Chr. Elmholdt har vi anpassat de norska böckerna till en bok som är skriven efter svenska lagar och förhållanden”, berättar Thomas Krüger som har stått för den svenska bearbetningen tillsammans med kollegan Ivan Edvardsson.

Sidan skapad: 09 mar 2011