Nya Karolinska Solna är ett projekt utöver det vanliga

Nya Karolinska Solna är Skanskas hittills största projekt. Uppdraget av Stockholms Läns Landsting och Swedish Hospital Partners omfattar att projektera, bygga, driva, underhålla och ge service åt det nya universitetssjukhuset. Som stöd går en oberoende part in för att granska projektets alla steg.

Stockholms Läns Landsting har ställt höga krav i upphandlingen. För att kvalitetssäkra det 14,5 miljarder kronor stora projektet fattades beslut att anlita en oberoende part som extra kontrollfunktion.


Fotograf: White Tengbom Team

Nya Karolinska Solna är det första projektet inom hälso- och sjukvården i Sverige som genomförs som offentlig-privat samverkan (OPS). OPS är en upphandlingsform för stora infrastrukturprojekt med ett långsiktigt avtal mellan den offentliga sektorn som beställare och med en privat part som utförare.

Den privata parten tar ett helhetsansvar för både projektering, byggprocess och drift och underhåll.

Oberoende besiktningsman ger extra trygghet

Inspecta och HIFAB, en av Sveriges största oberoende projektledningsföretag, har tillsammans blivit anlitade som oberoende besiktningsman. Uppdraget är att verifiera att de levererade anläggningarna överensstämmer med de krav som ställts i upphandlingen.

”Rollen som oberoende besiktningsman vid byggprojekt är ett nytt begrepp här i Sverige men är vanligt i andra länder”, säger Walter Cederholm, Affärsutvecklingschef, Inspecta. ”Det ger beställaren en kvalitetssäkrande funktion”.
Walter Cederholm, Inspecta

”Vi har hela tiden upphandlingsavtalet som grund för vårt arbete, vi säkerställer att beställaren får vad de har upphandlat, den oberoende besiktningsmannen kontrollerar måluppfyllelse i alla delar av projektet”. Det blir en trygghet för både Stockholms Läns Landsting och Skanska vad gäller felminimering och finansieringstrygghet.

Inspecta och HIFAB ser pilotuppdraget som oberoende besiktningsman som ett första steg. ”Det finns behov av den här sortens tjänster på marknaden. Vid stora projekt är det svårt för beställaren och för leverantören att ha full kontroll över alla leverantörsled och installationer. Där kommer vi in för att säkerställa att inget lämnas åt slumpen eller omständigheterna”, säger Walter Cederholm som tillägger att uppdraget som oberoende besiktningsman är värt ca 38 miljoner kronor.


Av: Helén Kim

Sidan skapad: 14 sep 2011