Mirakulöst haveri av värmeväxlare

Vår materialexpert Jan Wåle ger ett nytt problem att lösa.

Efter två års drift inträffade ett läckage nära längsskarven på ett av svepen till manteln i en tubvärmeväxlare.

"Händige Harry" svetsreparerade den 20 mm långa sprickan från utsida utan att kontrollera sprickans längd på insida. Sprickan på insidan mätte över 100 mm. Manteln var efter svetsningen tät och kunde köras vidare.

Efter ytterligare tre månader skedde ett totalhaveri. Hela mittensvepet av manteln fläktes upp med stor förödelse som följd.

Svara på frågorna nedan och var med i tävling om biobiljetter.

 
Vad gjorde Harry för fel? 
Varför inträffade brott andra men inte första gången?