Mirakulöst haveri av värmeväxlare

Efter två års drift inträffade ett läckage nära längsskarven på ett av svepen till manteln i en tubvärmeväxlare. Händige Harry svetsreparerade den 20 mm långa sprickan från utsida utan att kontrollera sprickans längd på insida. Sprickan på insidan mätte över 100 mm.

Manteln var efter svetsningen tät och kunde köras vidare.

Efter ytterligare tre månader skedde ett totalhaveri. Hela mittensvepet av manteln fläktes upp med stor förödelse som följd.


Svara på frågorna:

  • Vad gjorde Harry för fel?
  • Varför inträffade ett brott andra gången men inte den första?

Tävlingen är nu avslutad.
De sex personer som har haft rätt får en biobiljett hemskickad. Grattis!

De rätta svaren var:

Vad gjorde Harry för fel?Sidan skapad: 15 dec 2011