Mer avfall tillgodoser ökat energibehov

Stockholmarna producerar 1,2 miljoner ton avfall under ett år. Samtidigt ökar energibehovet i Stockholmsområdet. Det är två utmaningar som nu har hittat en lösning. Fortum investerar i en ny panna för avfallsförbränning och bygger ut sitt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Brista utanför Märsta. Inspecta stöttar Fortums största investering någonsin.

Som en följd av energieffektiviseringar förutspås fjärrvärmebehovet i Sverige på sikt att plana ut. Men i Stockholmsområdet ökar ändå behovet av fjärrvärme då både befolkningen och affärsverksamheterna växer. För att kunna möta det ökande behovet i den norra länsdelen runt Arlanda flygplats och Sigtuna bygger Fortum nu en ny avfallsförbränningspanna.  

Avfallsförbränningspanna med stor kapacitet


Bild: Fortum
Fortums nya panna kommer att bränna 240 000 ton avfall per år. Nästan 90 % av Stockholmarnas sopor kommer då att användas till värme och el. Den nya anläggningen kommer att per år producera 490 GWh värme och 120 GWh el. Det innebär att soporna kan försörja 40 000 normalstora lägenheter med energi.

Den nya avfallsförbränningspannan är ett steg i Fortums långsiktiga plan för en helt klimatneutral energiproduktion i Stockholmsregionen före år 2020. Med en satsning på totalt 15 miljarder kronor är detta Fortum Värmes största investering någonsin. 

Komplext projekt kräver kontroll

Ett projekt i den här storleken innebär att ett stort antal leverantörer levererar olika delsystem. Allt behöver samverka på ett bra sätt för att säkerställa säkerhet, drifttillgänglighet, miljö- och andra prestandakrav. För slutbeställaren är det en stor utmaning att ha kontroll över alla led. Inspecta hjälper därför Fortum med att säkerställa att specifikationer och krav uppfylls på rätt sätt och att projektet når sitt mål. Mikael Kuokkanen, Key Account Manager på Inspecta berättar mer.


Mikael Kuokkanen, Inspecta
– Inspecta kommer att stötta Fortum och huvudentreprenören Ramböll att säkerställa att anläggningens alla delaggregat certifieras och verifierats på rätt sätt. Vi kommer även att kontrollera att sammanfogningen av aggregatdelarna bildar en funktionell och säker enhet, säger Mikael Kuokkanen, Inspecta.

– Det är en trygghet för anläggningsägaren att veta att den ihopsatta slutprodukten också kontrolleras; att de får vad de har beställt och att anläggningens alla delar uppfyller funktionskraven, säger Mikael Kuokkanen.

Inspecta kommer till exempel att göra flödesschemagranskning, provtryckningar och delta i provdriften samt utfärda slutliga intyg av hela anläggningens uppfyllande av gällande säkerhetskrav.

Anmält organ för pannaggregatet

Inspecta har även fått uppdrag att agera som anmält organ för pannaggregatet av panntillverkaren WSH, Wisser Smit Hanab. Som anmält organ är det Inspectas uppdrag att verifiera att säkerhetskraven i tryckkärlsdirektivet uppfylls. Det är en väsentlig del av tillverkarens certifieringsprocess för pannan.  
Inspecta är som anmält organ med i hela i konstruktions- och byggnadsprocessen av pannan. Det innebär allt från konstruktionsgranskning, tillverkningskontroll, flödesschemagranskning och montagekontroll till sista driftproven. Inspecta kommer också att utföra provning av anläggningens rörsystem och vid montaget av pannan.

– Avfallförbränningspannor innebär speciella utmaningar. Våra medarbetare har erfarenhet av de flesta certifieringar av just avfallsförbränningspannor i Sverige och från många projekt runt om i Europa, vilket kommer väl till pass här, säger Mikael Kuokkanen.

Just nu tillverkas Fortums panna i Polen. I mars-april 2012 ska den monteras på plats i Brista och i november-december 2012 ska allt vara klart. I början av 2013 ska pannan tas i drift och börja producera el och värme av Stockholmarnas avfall.

Brista idag
350 000 ton skogsflis per år
763 GWh Värme
293 GWh el
Fjärrvärmenät 264 km plus framtida utbyggnad
Effekt : 108 MW(v) och  42 MW(e)
 
Det nya Brista 2
240 000 ton sopor/år (30% hushåll 70% industrisopor)
120 GWh(e)/år – 490 GWh(v)/år  - energibehov för 40 000 lgh
Effekt – 60 MW(v) – 20 MW(e)
Ska stå klart 2013Av: Helén Kim

Sidan skapad: 14 dec 2011