Kunskapsinvestering inför framtiden

Med en världsekonomi i gungning och svarta rubriker i tidningarna är det många företag som avvaktar med investeringar. Läget för Sverige ser än så länge bättre ut än i de flesta EU-länder.

Sverige är en av de ekonomier som är minst påverkad av krisen. Troligtvis väntar ändå ett kämpigt år då tillväxtprognosen för 2012 ligger på knappt 1 %.

Några branscher där det trots allt finns ljuspunkter är inom mineralutvinningen där projektering av nya gruvor är i full gång. Ett annat exempel är energibranschen där pannor byggs för att kunna elda både avfall och biobränsle. Inom cellulosaindustrin görs investeringar för produktion av annat än enbart papper, vilket är en väldigt spännande utveckling.

Vi har en nära kontakt med våra kunder och de olika industrier vi arbetar med. Mot bakgrund av hur industrin utvecklas anpassar vi också vårt tjänsteutbud. Efter en rejäl svacka vet vi också att det alltid kommer en uppgång, förr eller senare. De som idag vågar investera får en fördel av att vara beredda när industrin kommer igång på allvar.

Ett tecken på att många företag ändå satsar på utveckling är att våra branschseminarier i år har dragit rekordmånga deltagare, bland andra Kraftvärme och Krandagarna, där jag själv har varit med. Det stora deltagarantalet pekar på att näringslivet ser ett ökat behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det visar också att vi är många som är villiga att investera i kunskap. En investering som jag är övertygad om snart blir lönsam när konjunkturen vänder.

I stället för julkort skänker Inspecta en gåva till Baltic Sea Action Group för att stödja deras arbete för Östersjöns överlevnad.


Med det önskar jag alla en

God Jul & Gott Nytt År

Nils-Olof Hagberg
Chef för Inspecta i Sverige

Sidan skapad: 12 dec 2011