Kraven på ordning och reda ökar för fastighetsägarna

Det är inte lite att hålla reda på för en fastighetsägare. Som fastighetsägare ansvarar du för byggnaden och fastighetens tekniska status och säkerhet. Du har även ett ansvar för hälsan och säkerheten hos dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten.


Walter Cederholm, Inspecta
De flesta fastighetsägare är oftast inte medvetna om hur stort och omfattande ansvaret är att sköta och förvalta en fastighet. Det är dessutom fastighetsägarens ansvar att själv kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs. Det är mycket att hålla reda på för vem som helst.

Det finns 100-tals föreskrifter och regler som direkt, eller indirekt påverkar en fastighetsägare. Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att genomföra ett stort antal besiktningar och kontroller som dessa myndigheter och verk tar fram.

Ta ett helhetsgrepp på din fastighet

Det är här vi kommer in. Vi vet vilka behov fastighetsägarnas har och vi har lång erfarenhet av vad som behöver göras för att du ska kunna känna till aktuell status och kondition på dina fastigheter. Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på din fastighet och vi kan stötta dig genom hela fastighetscykeln.

Vi hjälper dig med alla typer av kontroller, besiktningar och inspektioner för att du ska kunna leva upp till dina skyldigheter. Men det handlar inte bara om skyldigheter. Genom att du tar ditt ansvar tryggar du dina hyresgästers boende och arbetsmiljö och skapar på så sätt nöjda kunder och vinner konkurrensfördelar.

En besiktning handlar om så mycket mer än att leva upp till myndigheternas krav. Det handlar om säkerhet och ansvar för att människor ska kunna leva, arbeta och bo tryggt i en god miljö. Det är det vi kan vi hjälpa dig att uppnå.

Walter Cederholm
Manager Development Real Estate

Sidan skapad: 27 maj 2011