Klurar du ut det axiella brottet?

Ett axiellt brott inträffade i en hörntub på en stor ångpanna på 100 bar.
Brottet skedde på tubens utsida.

Vår materialexpert Jan Wåle ger en ny utmaning att lösa. Titta på bilderna nedan och svara på frågorna.

Normalt sker skador på den sida av tuben som är vänd mot eldstaden. De material som används i panntuber har normalt mycket god seghet, viket leder till läckage före brott.

Svara på följande frågor:

 • Börja med att lista ut vilken sprickmekanism som orsakat brottet.
  Tänk på att pannan fungerat oklanderligt i nästan 20 år.

  Brottet kan ha orsakats av:
  a) utmattning
  b) krypning
  c) spänningskorrosion
  d) väteförsprödning
 • Varför inträffade brottet på pannans utsida?

  Det kan bero på:
  a) sabotage
  b) kontakt med stödbalkar
  c) fukt i isoleringen
 • Varför inträffade ett brott i stället för läckage?

  För att:
  a) materialet var försprödat pga felaktig värmebehandling från tillverkningen
  b) materialet innehöll många slagger och defekter som med tiden växt samman till en spricka
  c) sprickan som ledde till brott var onormalt lång i förhållande till djupet.


Tävlingen är avslutad och vi gratulerar vinnarna!
Dem rätta svaren hittar du här.

Sidan skapad: 14 sep 2011