Inspecta på uppdrag i fjällvärlden

Vissa uppdrag går utöver de vanliga rutinerna. Hösten och vintern 2010-2011 har Inspecta utfört ett omfattande provningsarbete för Voith Hydro i det inre av Lappland.

Akkat är ett kraftverk i Luleälven nära Jokkmokk. Med sitt natursköna läge och de spektakulära målningarna på dammluckorna, Uvssat davás – Dörrarna västerut, av konstnärerna Bengt Lindström och Lars Pirak lockar Akkat många turister. Tekniskt sett har dock kraftverket från 1973 haft problem med kraftproduktionen efter ett haveri 2002 och Vattenfall investerar nu närmare en miljard kronor i två nya aggregat på 75 MW från Voith Hydro/VG Power.

”Voith ville säkerställa kvaliteten på arbetet och bad oss därför att kontrollera svetsarna med hjälp av oförstörande provning”, berättar Lars Segerstedt, provningstekniker på Inspecta.

För undersökning av svetsarna i inloppstuben användes 100 % MT-provning (magnetpulver), medan man inne i turbinsalen utförde 100 % MT-provning och 100 % ultraljudsprovning.
”Det handlade till exempel om 500 meter svets enbart på inloppstubens snäcka, totalt ett väldigt omfattande arbete. Montaget skedde i form av segment - när 4-5 var klara ryckte vi in.
Akkat
Akkat. Bild hämtad från
Vattenfalls hemsida

Det var tacksamt att jobba inne i berget när höst- och vinterkylan och vindarna slog till.”
 
Tjockt material krävde noggrannhet

Tekniskt sett var provningen något mer avancerad på grund av att materialet var tjockt, från 16 mm upp till 50 mm i stopplåtarna.

”Man svetsade från två håll med X-fog, men på grund av tubens konstruktion fanns det få enkla och raka fogar och dessutom varierade ju tjockleken i godset. Svetsarna var duktiga, få reparationer krävdes. Kunden fick en bra bild av standarden på sin personal, att de höll uppsatta kvalitetskrav för svetsfogarna.”

Lars säger att samarbetet med beställaren förlöpte smidigt och att alla frågor löstes på ett bra sätt­.

Provning”Det mest krävande var att klara deadlinen; den sista tiden pågick arbetet oerhört intensivt för att man skulle kunna starta ingjutningen. Då var vi tacksamma för att Inspecta har gott om resurser – vi kallade in förstärkning från Luleå, Skellefteå, Västerås och Finland. Tyngden i vår insats hjälpte kunden att klara tidtabellen.”

”Vi har både rätt utrustning och rätt kompetens för MT-provning och ultraljudsundersökningar och har inget mot att jobba i fjällvärlden”, säger Lars.

Sidan skapad: 09 mar 2011