Förenade styrkor i samarbete

Tid är pengar, speciellt när du jobbar i en 24/7 miljö. Underhållsperioderna för processindustrin är ännu mer intensiva än förut, flera projekt genomförs samtidigt och givetvis vill alla vara en prioriterad kund hos konsultföretagen. Inspectas svar på den utmaningen är att förena sina styrkor över landsgränserna.


 

 

Mats Bergman, Inspecta

“Vid Södra Cells massafabrik Värö genomfördes ett stort årligt underhållsstopp i maj 2011, som omfattade besiktning och provning av produktionsutrustning”, säger Mats Bergman, chef för den svenska provningsverksamheten i Inspecta.

”Den snäva tidsplanen och omfattningen av projektet innebar att våra lokala resurser var otillräckliga för att kunna ta uppdraget. Lyckligtvis har Inspecta skapat en nationell och internationell samarbetsmiljö – vi ser vår grupp som en gemensam källa av expertis, oberoende av nationsgränser.”

För att klara provnings- och besiktningsarbetet arbetade lokala specialister och personal från norra Sverige och Finland sida vid sida på Värö. Och hur blev resultatet?

”Det fanns tvivel kring om personer utan lokal erfarenhet skulle kunna klara att leva upp till förväntningarna. Men resultatet var överväldigande – de nya experterna var självgående och tvekade inte vid något uppdrag.”

Inspecta Sverige har också tagit hjälp av finska experter för uppgradering av turbiner vid kärnkraftverket Forsmark 2 och Inspecta Finland kommer också att ställa upp med personal till ett stort ombyggnadsprojekt vid ett annat kärnkraftverk; Ringhals.

”Svenska specialister lång erfarenhet av att godkänna konstruktion av komponenter för kärnkraften, vilket har varit en stor fördel för Inspecta Finland inom kärnkraftindustrin.”

Avancerad OFP- teknik

Inspecta i Finland har gjort stora framsteg med att introducera avancerade metoder för oförstörande provning. Flera finska specialister har utfört OFP-provning inom svenska processindustrianläggningar och har även utbildat sina svenska kollegor i hur de ska hantera den nya utrustningen. Svenska specialister finns nu tillgängliga för större underhållsstopp inom den finska petrokemiska industrin.

”Vi har också ett nära samarbete inom systemcertifiering, dvs ISO 9001 och ISO 14001, där våra finska kollegor har assisterat oss med värdefulla råd så att vi har kunnat starta upp vår certifieringstjänst.”

Mats Bergman är övertygad om att det är nödvändigt att arbeta tillsammans i framtiden.

“För att ta ett annat exempel; Finland är hem för stora producenter av trycksatta kärl och pannor, till exempel Metso och Andritz. Om Inspecta Finland kan övervaka design och tillverkning kan Inspecta Sverige kontrollera installations parametrar.”

Mats säger också att det är naturligt för finska och svenska experter att arbeta tillsammans. ”Vi har samma professionella attityd till arbete. Båda parter är flitiga och vår basindustri har liknande struktur och delvis gemensamma ägare. Det är också nära mellan Finland och Sverige – våra kontor i Luleå och Kemi har delat på resurserna även innan bildandet av dagens internationella Inspecta Group. Och jag kan se att våra specialister uppskattar att arbeta i internationella team – vi får inte underskatta kunskapsöverföringen som blir möjlig inom en stor internationell organisation som Inspecta. På så sätt kan vi tillämpa ”best practice” inom gruppen på ett naturligt sätt.”


Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 14 sep 2011