Energipriser sätter fokus på driftsäkerhet och effektivitet

De höga elpriserna har även i vinter fått stora rubriker i media. Att TV och tidningar rapporterar om reaktorer som står stilla hos kärnkraftverken eller om tomma vattenmagasin, är symptomatiskt när priserna nu på nytt når rekordnivåer. Den nuvarande elmarknaden och dess mekanismer har varit kraftigt omdebatterad men en av de avgörande faktorerna för prisutvecklingen är, och kommer alltid att vara, drifttillgängligheten hos de producerande anläggningarna.

När nu elanvändningen i industri och hushåll dessutom ökar med den ekonomiska uppgången ställs leveransförmågan än mer i fokus. Kopplar man drifttillgänglighet med utmaningen att uppnå rimliga miljö- och klimatmål för framtiden så krävs än mer nytänk och hårt arbete.

För oss på Inspecta som kontinuerligt arbetar med säkerhets- och drifttillgänglighetsfrågor hos energianläggningarna märks allt detta påtagligt. Vår utmaning är att för våra uppdragsgivare inom energibranschen, som energibolag, leverantörer och andra aktörer, hela tiden ligga i bräschen inom dessa frågor i takt med ökade krav. Här följer ett par exempel på områden inom energibranschen där vi verkar och satsar vidare på.
Inom kärnkraften fortsätter moderniseringsprojekten med effekthöjningar och allt fler diskussioner startar om kärnkraftens fortsatta framtid, där även nya reaktorer som ersätter gamla ses som ett alternativ.

Mikael KuokkanenLärdomar från de genomförda och mycket komplexa moderniseringsprojekten, gör att de kvarvarande projekten förlängs i tiden och att mer resurser läggs på att säkra en avbrottsfri drift.




Mikael Kuokkanen, KAM Energy & Power

Något som nu börjar ge resultat. Inspecta är sedan årtionden djupt engagerad i säkrandet av all säkerhetskritisk mekanisk utrustning i kärnkraftsverken.

Cirka hälften av hushållsavfallet behandlas idag genom förbränning, en process där säkrandet av drifttillgängligheten är en mycket stor utmaning pga. slitage och korrosion mm. Inspecta har byggt upp en unik kompetensbank inom kraftvärme-området genom ett nära samarbete med nästan alla Sveriges avfallsförbränningsanläggningar genom hela kedjan från konstruktion, tillverkning till drift med säkerhets- och tillgänglighetsfrågor. Den erfarenheten är idag till väsentlig nytta för anläggningsägarna.

På vattenkraftsidan kan du i det här nyhetsbrevet läsa om oförstörande provning som utförs på vattenkraftsturbiner som är en av de mest kritiska komponenterna i syfte att säkra leveransen. Även vattenkraften, som är en relativt mogen bransch, har stor potential att genom effektiviseringar höja produktionen utan större miljöpåverkan som nya älvutbyggnader.

Sammanfattningsvis blir det en fortsatt intressant utveckling inom energibranschen.

Med kommande snösmältning och snödroppar i rabatten minskar dock säkerligen elprisernas mediala nyhetsvärde. Men för oss som arbetar med driftsäkerhetsfrågorna dagligen fortsätter arbetet med att stötta verken att säkra sin drift och höja sin effektivitet.

Mikael Kuokkanen

Key Account Manager för Energy & Power, Inspecta

Sidan skapad: 25 mar 2011