Dyrköpta erfarenheter

Jordbävningen och den följande tsunamin den 11 mars 2011 innebar en katastrof för Japan. Det ledde också till den största kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl, vilket även fått påverkan i andra länder. Vid Kärntekniksymposiet blev olyckan i Fukushima ett naturligt fokus.

– Vad hände i Fukushima, vad blev konsekvenserna och vilka förbättringar måste göras?

Med dessa frågor inledde Carl-Johan Börjesson, chef för Inspecta Nuclear, årets Kärntekniksymposium. Seminariet startade dock i den svenska kärnkraftindustrin med erfarenheter från uppgraderings- och säkerhetsrelaterade projekt.

Värdefulla erfarenheter från uppgraderingsprojekt

Jonas Svensson från Forsmark berättade om effekthöjningen vid Forsmark 2 och hur erfarenheterna därifrån har underlättat uppgraderingen av Forsmark 1. Uppgraderingsprojektet av Forsmark 2 skulle ta 46 dagar men drog ut på tiden till det dubbla. Produktionskapaciteten minskade till ungefär 30 % kapacitet på grund av vibrationer i högtrycksturbinens reglerventiler.  


Jonas Svensson, Forsmark
– Revisionen av Forsmark 1 under 2011 har vi skött mycket bättre. Vi planerade för 70 dagar och lyckades genomföra det på 73 dagar. Vi har lärt av våra misstag men vi har mycket kvar att göra, säger Jonas Svensson.

 

Jan Gustavsson från Ringhals berättade om det komplicerade ånggenerator- och pressurizer bytet vid Ringhals 4 under 2011 där en håltagning gjordes i den 1 m tjocka betongväggen för att ta ut de gamla komponenterna och lyfta in de nya.

 Vikten av validering och verifiering

Jan Salo och Michael Hellgren från Ringhals delade med sig av erfarenheter från komplexa projekt och av utveckling av Ringhals verifierings- och valideringsprocess. 2004 startade Ringhals ett stort säkerhetsförbättringsprojekt (RPS) för att uppfylla säkerhetskraven i SKIFS 2004:2.  En stor utmaning och en ändring som var nödvändig var separation av olika delar av kärnkraftverket vid händelse av jordbävning eller blixtnedslag. Lösningen blev att behålla det gamla systemet och komplettera med en skild del, ett Diversified Protection System (DPS), med oberoende krafttillförsel.


Jari Salo och Michael Hellgren
– Det var en teknisk utmaning att uppfylla de nya högre kraven i de gamla anläggningarna, säger Michael Hellgren.

Jari Salo var kvalitetsansvarig under RPS-projektet. Ringhals har under flera år arbetat med en process för verifiering och validering.

– Vår verifierings- och valideringsprocess innebär att vi har verifierat kraven i ändringarna i ett tidigt skede och har därmed en spårbarhet i alla stadier i projektet, säger Jari Salo.

Stresstester ger godkänt resultat

Alla kärnkraftsanläggningar inom EU har genomfört stresstester efter Fukushima. Kärnkraftverken har testats för jordbävning, översvämning och dåliga väderförhållanden. Testerna har tagit hänsyn till hur anläggningarna skulle klara att strömtillförseln försvinner eller/och om nedkylningssystemen inte skulle fungera samt hur beredskap och ledning skulle fungera vid en allvarlig olycka.

Göran Persson från Forsmark berättar om stresstesterna vid Forsmark. Testerna visade att Forsmarks anläggningar är tillräckligt bra konstruerade för att klara de yttre påfrestningarna. Alla enheterna är konstruerade med tanke på att vattnet kan stiga med 3 meter i området. Vissa förbättringar måste göras, bland annat av beredskapen för att kunna hantera parallella incidenter.
Göran Persson, Forsmark

Än är inte alla konsekvenser efter Fukushima kända och än har inte alla erfarenheter hunnit dras. Att förhindra incidenter och olyckor handlar inte bara om tekniska lösningar. Att även ha en god organisation med väl utvecklade kommunikationskanaler och en god säkerhetskultur är nog så viktig.

– Människan kommer alltid att göra fel. Vi kommer aldrig att hitta den helt perfekta operatören och därför måste vi automatisera mer, säger Göran Persson, Forsmark.

 
Av: Helén Kim

Sidan skapad: 21 dec 2011