Det går inte att spara på säkerheten

Vi kan inte låta bli att ha en stark framtidstro. Det är kanske att sticka ut hakan mitt under tider av börskrasch, budgetunderskott, recession och stor oro på den finansiella marknaden. Men vi vet att man inte kan tumma på säkerheten.


Ingrid Lindblom, Inspecta
Industrin har inte råd att låta säkerheten stå tillbaka; besiktningar, provningar, tekniska utredningar och certifieringar behöver göras för att inte verksamheter och processer ska äventyras. Vi vet att industrin har behov av vår erfarenhet, kunskap och expertis för att säkra projekt, installationer och nybyggnationer.

Vi anställer ännu fler

Att det finns ett stort behov av vår kunskap blir tydligt då vi behöver nyanställa. Under året har vi rekryterat fler än vad vi först planerade för 2011. I höst fortsätter vi nu att anställa ännu fler provnings-, besiktnings-, beräknings-, korrosions-, och riskingenjörer. Vi behöver växa för att kunna matcha kundernas stora efterfrågan.

Kundfokus

Våra kunder inom industrin behöver vid vissa tillfällen våra medarbetares kompetens på helger, sena kvällar och mitt under semestermånaderna. Som en del i vår personalplanering och goda kundservice, har vi kapacitet att leverera våra tjänster även på tider som är utanför kontorstid. Tack vare engagerade medarbetare och med ett samarbete med de fackliga organisationerna, hittar vi de mest lämpliga lösningarna med arbetstider som vi anpassar till kundens behov, utan att göra avkall på den personliga säkerheten och den levererade servicen. Med lite framförhållning anpassar vi vår verksamhet efter de säsongsvariationer som förekommer.

 

Medarbetare utvecklas med oss

Att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare är en självklarhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön och för en dialog med våra kunder där många av våra anställda utför sitt arbete. Säkerheten för våra medarbetare kommer alltid i fokus.

Vi vill att våra medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och arbetar därför med individuella mål och regelbundna utvecklingssamtal som tydliggör vad vi gemensamt ska jobba mot.

Med våra värderingar respekt, kontinuerlig utveckling, kunskapsdelning och kundförståelse har vi skapat en utvecklande arbetsplats där medarbetare får möjlighet att dela med sig av erfarenheter, lära av kollegor och utvecklas.

Med hjälp av engagerade medarbetare utvecklas Inspecta till ett än mer kundanpassat och modernt företag som står starkt även i kristider.


Ingrid Lindblom
HR-chef Inspecta i Sverige

Sidan skapad: 14 sep 2011