Brott efter 65 år i trogen tjänst

Klarar du att lösa Jannes kluring? Jan Wåle, materialexpert sedan många år inom Inspecta, ger en utmaning att lösa.

Kan du lösa problemet?

Det här brottet inträffade efter 65 års drift. Komponenten är en T-profil som ingått i en fackverkskonstruktion i en traverskran. Kranen har arbetat under likartade förhållande under hela sitt liv.

Fundera en stund över följande frågeställningar. Besvara sedan den skarpa frågan längst ner.

 • Vad kan man utläsa av brottet?
 • Var har det startat?
 • Kan man se tillväxtriktningen?
 • Hur ser restbrottet ut?
 • Vilken är brottmekanismen?

Fråga: Varför inträffar brottet nu och inte långt tidigare?´
Ledtråd: Glöm inte att stålet tillverkades i början av 40-talet.

Svarsalternativ 

 • Utmattning
   Materialet är utmattats av hög ålder
 • Överbelastning
  Materialet har mjuknat med åren på grund av strukturförgrovning
 • Åldring
  Material har försprödats kontinuerligt genom åren
 • Krypning
  Materialet har börjat krypa på senare tid på grund av hög ålder

Skicka in ditt svar till market.sweden@inspecta.com. ´
Ange ditt svarsalternativ, ditt namn och mailadress. Vi skickar en sommarpresent till de första fem rätta svaren.

Sidan skapad: 16 jun 2011