Bred meny för oförstörande provning

Metoder för oförstörande provning vinner terräng. Orsakerna är flera; snabbhet, ny teknik med god tillförlitlighet, möjlighet att utföra provning under drift, vilket sammantaget ger en gynnsam total kostnadsbild. Inspecta kan i dag erbjuda en bred meny av olika former av avancerad provning för processindustri och andra kunder med rör- och cisternsystem.

Provningsdag ger en samlad bild av metoder

Snabba statusbedömningar utan att behöva stoppa driften är mycket intressant för petrokemisk industri och övrig processindustri. Men, det kan vara knepigt att få en överblick av olika metoder och deras tillämpningsområden. Därför arrangerade Inspecta under våren en provningsdag med både teoretiska och praktiska inslag för kunder inom den petrokemiska branschen.

”Vår målsättning var att presentera våra satsningar inom avancerad oförstörande provningar. Inspecta har både i Sverige och Finland utvecklat ett omfattande kunnande inom områden som digital röntgen, ultraljud och virvelströmsprovning”, berättar Gunnar Thoresson, Key Account Manager för olje-, gas- och kemiindustrin.

”Vi presenterade fyra olika tekniska lösningar, digital röntgen, Long Range ultraljud (LRUT), virvelströmsprovning (Eddy Current/EC) och lågfrekvent virvelströmsteknik (SLOFEC). Varje metod har sina specifika tillämpningar och deltagarna tyckte att det var givande att kunna jämföra alla applikationer på plats”, säger Mathias Zingmark, regionchef.

Hur välja rätt teknik?

Om man börjar med digital röntgen så har Inspecta i dag fem bärbara utrustningar. Mathias Zingmark förklarar att metoden lämpar sig för provning av såväl klenare ledningar samt tjockare rör och komponenter.

”Man kan utföra statusbedömningar av stål- och metallrör men också av plast och kompositer. Metoden är snabbare och säkrare än tidigare använda arbetssätt och man får en bra överblick av konditionen hos t ex ventiler och svetsskarvar.”

Guided Wave eller LRUT (Long Range Ultrasonic Testing) är en rätt ny teknik i Sverige men Inspecta i Finland har arbetat med LRUT under en längre tid. Det hela bygger på att man sänder ut torsionala ultraljudsvågor som detekteras av sensorer som monteras på det undersökta röret.

”Man kan undersöka isolerade, relativt grova rör (> 4”) under drift, till och med under vatten eller jord. Metoden detekterar godsförtunning, t ex korrosionsangrepp eller andra skador.”

Under provningsdagen demonstrerades Guided Wave i praktiken på en sex kilometer lång, 24” tjock, isolerad ledning för tjockolja på Preems raffinaderi på Hisingen i Göteborg.

”Metoden ger en total översyn av var reparationer eller andra åtgärder krävs och den ger ett utmärkt underlag för att planera in dessa under ett driftsstopp.”

Virvelströmsprovning (Eddy Current), används till exempel för att undersöka tuber i värmeväxlare och pannor.

SLOFEC (Saturation Low Frequency Eddy Current) är en snabb lågfrekvent virvelströmsteknik för oförstörande provning av magnetiska material.

”Det finns ett flertal olika applikationer, bland annat för provning av panntuber eller cisterner med avseende på sprickor, lokala korrosionsgropar (pitting) etc.”

Kräver kompetent personal

Gemensamt för alla moderna metoder för oförstörande provning är att det krävs hög kompetens både för att utföra provningen och för att utvärdera den.

”Inspecta har satsat hårt för att utbilda sin personal och vi har kunnat utnyttja de erfarenheter som man har inom koncernen, både i Sverige och utomlands. Trots att tekniken är dyr och kräver betydande investeringar i utrustning blir ändå den totala kostnaden jämförbar med klassiska metoder. Att kunna testa under drift och att slippa avisolera rörledningar och tankar är mycket uppskattat bland våra kunder”, konstaterar Gunnar Thoresson.

”Ja, och gensvaret från den första provningsdagen gör att vi tror att detta är ett möjligt format att anordna på andra viktiga industriorter och oljehamnar som Helsingborg/Malmö, Gävle, Norrköping, Sundsvall m fl. Både underhållschefer och depåägare ska kunna dra nytta av den information vi ger”, tror Mathias Zingmark.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 27 maj 2011