Ammoniak i ishallar kräver kontroll av riskerna

Ett läckage av ammoniak med ishallen full av skridskoåkande barn är ett otäckt scenario. Även vid mycket låga koncentrationer kan ammoniak ge andningssvårigheter. Att ta reda på vilka risker som finns och vad som kan göras för att minska riskerna är viktigt. Tuve Isbaneförening i Göteborg tog hjälp av Inspecta för att göra en riskanalys.

Utbildning i risker underlättar förändring


Magnus Rygaard, Tuve Isförening
”Vi hade påbörjat ett arbete med riskanalys när vi insåg att vi behövde hjälp att genomföra detta professionellt”, berättar Magnus Rygaard, Tuve Isbaneförening, som ansvarar för driften av en ishall i Göteborg. Föreningen var väl medveten om att ammoniak innebär risker och ville vara säkra på att uppfylla alla föreskrifter och krav.

Magnus Rygaard tog kontakt med Inspectas Lisa Larsson, riskingenjör, som satte sig in i Tuves problematik. ”De behövde hjälp både med riskanalys kopplat till arbetsmiljö och med spridningsberäkningar som undersöker tänkbara konsekvenser av ett läckage för omgivningen”, berättar Lisa Larsson.

Fokus lades först på utbildning i riskhantering av personalen vid Tuve Isbaneförening.

”Syftet var att öka insikterna och kunskaperna i riskanalys och risker till följd av ammoniakhantering. Vi kopplade utbildningen direkt till den riskanalys som hade påbörjats och utvecklade sedan denna.”, säger Lisa Larsson. ”Med förståelse för riskerna kring ammoniak är det sedan lättare att implementera planerade åtgärder”. Lisa Larsson, Inspecta

Analys med åtgärder blev praktiskt verktyg

Då ammoniaken hanteras i ett trycksatt system vid Tuve Isbaneförening tog Lisa Larsson hjälp av besiktningsingenjören Håkan Torgrim för att göra en fördjupad analys av riskerna med användning av trycksatta anordningar. ”Vi kompletterade även med en beräkning av miljörisk. Det genomförda arbetet användes sedan som underlag för att ta fram en handlingsplan med åtgärder”, säger Lisa Larsson.

Att besiktningsingenjören Håkan Torgrim var delaktig i riskanalysuppdraget var en lyckad lösning. ”Håkan brukar besiktiga tryckutrustningen här hos oss så han känner vår anläggning sedan tidigare och kunde ta med oss ner i maskinrummet för att förklara hur det fungerar tekniskt och vilka risker som finns”, menar Magnus Rygaard. Lisa Larsson fyller i: ”Håkans erfarenhet var mycket värdefull då gav praktiska exempel och förtydliganden kring risker och förlopp”.

Tuve Isbaneförening fick sedan en åtgärdslista för att klargöra vad som behövde göras. ”Det blev väldigt tydligt och hanterbart”, säger Magnus Rygaard. Vid uppföljningsbesöket hjälpte Lisa Larsson oss att gå igenom åtgärdslistan och handlingsplanen för att diskutera hur arbetet framskridit och vad som fortfarande återstod att göra.

Riskanalysarbetet har gett en tryggare miljö

”Vi har arbetat mycket med att skapa en säkrare arbetsmiljö, både med hjälp av utbildning och med rutiner. Vi har även installerat en nöddusch, en vindstrut på taket och haft första hjälpen utbildning med personalen, för att nämna några åtgärder”, berättar Magnus Rygaard som tillägger att ett system för ständig och fjärrstyrd driftövervakning ska upprättas.

”Föreningen har uppriktig velat förstå vilka krav som de förväntas uppfylla och de har gjort ett gott arbete med riskerna, det är extra roligt att arbeta med en sådan engagerad kund”, berömmer Lisa Larsson.

Magnus Rygaard är nöjd med riskanalysarbetet. ”Med Lisas och Håkans hjälp har vi benat ut vilka krav och föreskrifter som gäller och nu känns det greppbart. Vi fick mer kunskap om riskerna med ammoniak och vet nu vad vi ska göra för att minimera dem”. ”Nu är anläggningen säker, den är trygg för våra besökare och det känns även tryggt för oss ansvariga”, avslutar Magnus Rygaard.

 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 14 sep 2011