Vindkraftprojekt ökar driftsäkerheten

De uttalade målen att öka användandet av vindkraft i Sverige ställer högre krav på drift och säkerhet. Branschen brottas dock med en del problem med haverier och skador. Ett forskningsprojekt med Inspecta och Vattenfall Research and Development ska hjälpa till att förebygga problemen.

”Det sker nu en storsatsning för att vindkraft ska bli en energikraft att räkna med,” säger Magnus Dahlberg, senior consultant på Inspecta och projektledare för forskningsprojektet. Men skadefrekvensen hos vindkraftverk är högre än vad som tidigare förutsetts. “Det är en relativt ny och expansiv bransch med ny teknik och med behov av att förbättra underhållet av utrustningen,” förklarar Magnus Dahlberg

”För att vindkraften ska kunna stå för en stor del av energiförbrukningen i framtiden är det viktigt att man minskar skadorna och att driften säkras för att möjliggöra utbyggnaden”, säger Magnus Dahlberg.

Forskningsprojektet “Tillförlitlighetsbaserat underhåll och konditionsanalys av vindkraftverk” sker i samarbete mellan Inspecta och Vattenfall Research and Development och syftar till att förbättra branschens driftsäkerhet med alla de fördelar som man vinner med det.

Kritiska komponenter är identifierade
”Stopptiden är hela 500 timmar om en kritisk komponent går sönder i ett vindkraftverk”, berättar Magnus Dahlberg. Att hitta bättre sätt att förebygga skador är det övergripande målet med projektet. ”Vi har i ett första skede gått igenom skador och problem inom vindkraften, både i Sverige och i andra länder. Nu har vi identifierat de komponenter som ställer till mest problem med driftstopp i vindkraftverken. ”De kritiska komponenterna är växellåda, generator och rotor”, avslöjar Magnus Dahlberg.

Erfarenheter tas tillvara i ny bransch
Projektet ska fortsättningsvis undersöka skadeförebyggande åtgärder och konditionsanalyser inom vindkraft. ”Vi kommer närmast att titta på varje komponents sätt att gå sönder. Vi ska se hur vi kan använda vår erfarenhet från andra komponenter i andra branscher. Syftet är kunna förutse när det är dags att byta ut en komponent, när komponenten kommer att gå sönder och hur vi ska kunna uppnå en så lång livslängd som möjligt.

”Vi har lång erfarenhet av de här frågorna från andra branscher och från andra, liknande, maskiner. Vi kan överföra vår kunskap till vindkraftbranschens förhållanden. ”Det finns exempelvis roterande axlar och växellådor på många håll inom industrin och vi kan dra nytta av den kunskap vi har där”, menar Magnus Dahlberg.

Projektet är publikt och sker med forskningsanslag från Vindforsk. I referensgruppen ingår representanter från vindkraftoperatörerna O2 och Statkraft. Projektet första etapp redovisas den 15 juni vid ett seminarium. Projektets samtliga fyra etapper beräknas vara klart 2011.

För mer information

Magnus Dahlberg, senior consultant, Inspecta, magnus.dahlberg@inspecta.com, tel: 08-5011 3082 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 27 maj 2010